hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Tin tức sự kiện
Chấn chỉnh lại công tác quản lý, bảo vệ rừng (19/4/2018)
Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo số 116 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp bàn chấn chỉnh, tổ chức lại công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.
Đồng hành với nhà nông, đồng hành làm nông thôn mới (19/4/2018)
Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Hội Nông dân (ND) thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam luôn sát cánh cùng nhà nông để phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM) và hỗ trợ hội viên đoàn kết, giúp nhau làm giàu một cách bền vững.
Quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền (19/4/2018)
Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền.
Ban hành nhiều chính sách phát triển ngành nghề nông thôn (18/4/2018)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 52/2018/NĐ-CPvề hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn.
Ưu tiên hỗ trợ phát triển làng nghề có nguy cơ mai một, thất truyền (18/4/2018)
Từ 1/6, Nghị định 52/2018/NĐ-CPvề phát triển ngành nghề nông thôn có hiệu lực. Trong đó, quy định nhiều chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề, đặc biệt là các làng nghề có nguy cơ mai một, thất truyền.
Đề xuất tinh gọn tổ chức các sở, ngành, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (18/4/2018)
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, chỉ có 4 sở, ngành được đề xuất giữ nguyên và tổ chức thống nhất trên phạm vi cả nước, còn lại các sở, ngành, cơ quan tham mưu giúp việc khác đều nằm trong diện có thể sáp nhập lại với nhau, hoặc hợp nhất với các cơ quan của Đảng.
Đầu năm 2019 sẽ có thêm 5 Trung tâm Hành chính công cấp huyện đi vào hoạt động (18/4/2018)
Chiều nay 17/4, UBND tỉnh làm việc với UBND các huyện: Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành và huyện Phú Ninh để nghe báo cáo về việc tổ chức thành lập Trung tâm Hành chính công (HCC) cấp huyện. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì buổi làm việc.
Đôn đốc thực hiện chính sách tín dụng theo Quyết định 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (18/4/2018)
Để thực hiện chính sách tín dụng theo Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các nội dung.
Phân bổ 30 tỷ đồng hỗ trợ sắp xếp dân cư cho các địa phương (18/4/2018)
UBND tỉnh quyết định phân bổ kế hoạch hỗ trợ sắp xếp dân cư năm 2018 cho các địa phương, với tổng số tiền 30 tỷ đồng, từ nguồn vốn thực hiện Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh chưa phân bổ năm 2018, để thực hiện kế hoạch hỗ trợ sắp xếp ổn định dân cư cho 375 hộ dân theo quy định tại Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh.
Đề xuất điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật (16/4/2018)
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó đề xuất sửa đổi quy định điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật.
Tin đã đưa

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

báo phụ nữ kho game hay