hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Lúa nước trời đạt năng suất cao (14/04/2022)
Vụ đông xuân 2021 – 2022 nông dân toàn tỉnh gieo sạ hơn 3.800ha lúa nước trời, nhờ thời tiết thuận lợi và các loại sâu bệnh nguy hiểm ít gây hại nên năng suất ở nhiều nơi đạt khá cao.

 

Nông dân nhiều địa phương rất vui vì vụ đông xuân này lúa không chủ động nguồn nước tưới đạt năng suất khá cao. Ảnh: N.S
Nông dân nhiều địa phương rất vui vì vụ đông xuân này lúa không chủ động nguồn nước tưới đạt năng suất khá cao. Ảnh: N.S

Tại xã Quế Minh (Quế Sơn), nông dân tất tả thu hoạch những ruộng lúa nước trời với niềm vui được mùa.

Ông Nguyễn Phước Tâm – Chủ tịch UBND xã Quế Minh cho biết, địa phương có tổng cộng 264ha đất lúa. Thời gian qua, dù ưu tiên nguồn lực tài chính đầu tư xây dựng hạ tầng thủy lợi nhưng nguồn nước tưới vẫn không đảm bảo phục vụ sản xuất.

Trong số 264ha đất lúa trên toàn xã, hiện nay có 232ha cơ bản chủ động nước tưới và 32ha phụ thuộc nước trời. Trong 32ha lúa nước trời, vụ đông xuân năm nay nông dân Quế Minh gieo sạ 25ha lúa và chuyển 7ha sang canh tác các loại cây trồng cạn chủ lực có sức chịu hạn tốt như đậu phụng, mè, bắp lai...

Nhờ nhiều yếu tố thuận lợi, hầu hết ruộng lúa nước trời của địa phương đều được mùa.

“Qua khảo sát tại nhiều vùng cho thấy, vụ này năng suất lúa nước trời bình quân của xã đạt khoảng 50 – 55 tạ/ha, tăng 7 – 10 tạ/ha so với đông xuân năm ngoái. Lúa nước trời trúng mùa, góp phần giảm bớt gánh lo cho nhà nông trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng kéo dài và đợt thiên tai dị thường vừa xảy ra gây thiệt hại không nhỏ đối với nhiều loại cây trồng” – ông Tâm chia sẻ.

Tại xã an toàn khu Quế Phong, người dân cũng rất phấn khởi khi lúa nước trời được mùa trên diện rộng. Bà Lê Thị Thanh Thủy – cán bộ nông nghiệp xã cho biết, đông xuân 2021 – 2022 Quế Phong sản xuất 75ha lúa nước trời, đến thời điểm này nhà nông đã cơ bản thu hoạch xong với năng suất bình quân khoảng 54 tạ/ha, tăng 6 tạ/ha so với đông xuân năm trước.

Xã Quế Lộc (huyện Nông Sơn) huy động máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa nước trời trên cánh đồng Sơn Rú thuộc thôn Lộc Trung. Ảnh: N.P
Xã Quế Lộc (huyện Nông Sơn) huy động máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa nước trời trên cánh đồng Sơn Rú thuộc thôn Lộc Trung. Ảnh: N.P

Ông Lưu Văn Thành – Phó Trưởng phòng NN&PTNT Quế Sơn thông tin, đông xuân năm nay nông dân trên địa bàn huyện gieo sạ gần 560ha lúa không chủ động nước tưới, tập trung chủ yếu tại các xã Quế Mỹ, Quế Thuận, Quế Hiệp, Quế An, Quế Minh, Quế Long, Quế Châu, Quế Phong.

Theo số liệu tổng hợp từ các địa phương, vụ này năng suất lúa nước trời bình quân toàn huyện đạt 54,5 tạ/ha, tăng 1,1 tạ/ha so với vụ đông xuân 2020 – 2021.

Tại huyện Hiệp Đức, ông Lê Văn Bảy – chuyên viên Phòng NN&PTNT huyện cho hay, đông xuân 2021 – 2022 này toàn huyện canh tác gần 392ha lúa nước trời, chủ yếu sử dụng những loại giống như Xi23, X21, 13/2, Bắc Thịnh, Thiên ưu 8...

“Phần lớn diện tích lúa nước trời tập trung ở các xã Bình Lâm, Quế Thọ, Bình Sơn, Thăng Phước. Năng suất lúa nước trời bình quân cả huyện đạt khoảng 57,7 tạ/ha, tăng 1,3 tạ/ha so với đông xuân năm trước. Nhờ năng suất tăng nên vụ này tổng sản lượng lúa nước trời của Hiệp Đức đạt 2.259 tấn, tăng 45 tấn so với cùng vụ sản xuất năm ngoái” – ông Bảy nói.

Theo ngành nông nghiệp tỉnh, đông xuân năm nay nông dân trên địa bàn Quảng Nam gieo sạ tổng cộng 3.822ha lúa nước trời, phần lớn diện tích tập trung ở các huyện thuộc khu vực trung du và miền núi. Trong số diện tích lúa nước trời vừa nêu, tính đến sáng hôm qua 12.4 nhà nông đã thu hoạch được hơn 2.200ha.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, nhờ thời tiết tương đối thuận lợi và các loại dịch hại nguy hiểm không bùng phát mạnh nên vụ này năng suất lúa nước trời bình quân toàn tỉnh ước đạt khoảng 50 tạ/ha, tăng 3 – 5 tạ/ha so với đông xuân 2020 – 2021.

 

 

Nông dân nhiều địa phương rất vui vì vụ đông xuân này lúa không chủ động nguồn nước tưới đạt năng suất khá cao. Ảnh: N.S
Nông dân nhiều địa phương rất vui vì vụ đông xuân này lúa không chủ động nguồn nước tưới đạt năng suất khá cao. Ảnh: N.S

Tại xã Quế Minh (Quế Sơn), nông dân tất tả thu hoạch những ruộng lúa nước trời với niềm vui được mùa.

Ông Nguyễn Phước Tâm – Chủ tịch UBND xã Quế Minh cho biết, địa phương có tổng cộng 264ha đất lúa. Thời gian qua, dù ưu tiên nguồn lực tài chính đầu tư xây dựng hạ tầng thủy lợi nhưng nguồn nước tưới vẫn không đảm bảo phục vụ sản xuất.

Trong số 264ha đất lúa trên toàn xã, hiện nay có 232ha cơ bản chủ động nước tưới và 32ha phụ thuộc nước trời. Trong 32ha lúa nước trời, vụ đông xuân năm nay nông dân Quế Minh gieo sạ 25ha lúa và chuyển 7ha sang canh tác các loại cây trồng cạn chủ lực có sức chịu hạn tốt như đậu phụng, mè, bắp lai...

Nhờ nhiều yếu tố thuận lợi, hầu hết ruộng lúa nước trời của địa phương đều được mùa.

“Qua khảo sát tại nhiều vùng cho thấy, vụ này năng suất lúa nước trời bình quân của xã đạt khoảng 50 – 55 tạ/ha, tăng 7 – 10 tạ/ha so với đông xuân năm ngoái. Lúa nước trời trúng mùa, góp phần giảm bớt gánh lo cho nhà nông trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng kéo dài và đợt thiên tai dị thường vừa xảy ra gây thiệt hại không nhỏ đối với nhiều loại cây trồng” – ông Tâm chia sẻ.

Tại xã an toàn khu Quế Phong, người dân cũng rất phấn khởi khi lúa nước trời được mùa trên diện rộng. Bà Lê Thị Thanh Thủy – cán bộ nông nghiệp xã cho biết, đông xuân 2021 – 2022 Quế Phong sản xuất 75ha lúa nước trời, đến thời điểm này nhà nông đã cơ bản thu hoạch xong với năng suất bình quân khoảng 54 tạ/ha, tăng 6 tạ/ha so với đông xuân năm trước.

Xã Quế Lộc (huyện Nông Sơn) huy động máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa nước trời trên cánh đồng Sơn Rú thuộc thôn Lộc Trung. Ảnh: N.P

Xã Quế Lộc (huyện Nông Sơn) huy động máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa nước trời trên cánh đồng Sơn Rú thuộc thôn Lộc Trung. Ảnh: N.P

Ông Lưu Văn Thành – Phó Trưởng phòng NN&PTNT Quế Sơn thông tin, đông xuân năm nay nông dân trên địa bàn huyện gieo sạ gần 560ha lúa không chủ động nước tưới, tập trung chủ yếu tại các xã Quế Mỹ, Quế Thuận, Quế Hiệp, Quế An, Quế Minh, Quế Long, Quế Châu, Quế Phong.

Theo số liệu tổng hợp từ các địa phương, vụ này năng suất lúa nước trời bình quân toàn huyện đạt 54,5 tạ/ha, tăng 1,1 tạ/ha so với vụ đông xuân 2020 – 2021.

Tại huyện Hiệp Đức, ông Lê Văn Bảy – chuyên viên Phòng NN&PTNT huyện cho hay, đông xuân 2021 – 2022 này toàn huyện canh tác gần 392ha lúa nước trời, chủ yếu sử dụng những loại giống như Xi23, X21, 13/2, Bắc Thịnh, Thiên ưu 8...

“Phần lớn diện tích lúa nước trời tập trung ở các xã Bình Lâm, Quế Thọ, Bình Sơn, Thăng Phước. Năng suất lúa nước trời bình quân cả huyện đạt khoảng 57,7 tạ/ha, tăng 1,3 tạ/ha so với đông xuân năm trước. Nhờ năng suất tăng nên vụ này tổng sản lượng lúa nước trời của Hiệp Đức đạt 2.259 tấn, tăng 45 tấn so với cùng vụ sản xuất năm ngoái” – ông Bảy nói.

Theo ngành nông nghiệp tỉnh, đông xuân năm nay nông dân trên địa bàn Quảng Nam gieo sạ tổng cộng 3.822ha lúa nước trời, phần lớn diện tích tập trung ở các huyện thuộc khu vực trung du và miền núi. Trong số diện tích lúa nước trời vừa nêu, tính đến sáng hôm qua 12.4 nhà nông đã thu hoạch được hơn 2.200ha.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, nhờ thời tiết tương đối thuận lợi và các loại dịch hại nguy hiểm không bùng phát mạnh nên vụ này năng suất lúa nước trời bình quân toàn tỉnh ước đạt khoảng 50 tạ/ha, tăng 3 – 5 tạ/ha so với đông xuân 2020 – 2021.

 

 

Theo Báo Quảng Nam

Lượt xem:  786 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com