hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Văn phòng Điều phối NTM tỉnh

.

17/02/2017
.

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH QUẢNG NAM

 

1. Chánh Văn phòng: Ông Ngô Tấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

2. Các Phó Chánh Văn phòng:

- Ông Đỗ Vạn Lộc, Phó Chánh Văn phòng chuyên trách;

- Ông Mai Đình Lợi, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Phó Chánh Văn phòng kiêm nhiệm.

3. Các thành viên chuyên trách:

- Ông Nguyễn Anh Tài, Trưởng phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ;

- Ông Nguyễn Thanh Trung, Chuyên viên phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ;

- Bà Ung Hồ Nguyên Cẩm, Chuyên viên phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ;

- Ông Mai Văn Hiển, Chuyên viên phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ;

- Bà Nguyễn Thị Phương Trang, Chuyên viên phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ;

- Ông Phan Hùng Vĩnh, Chuyên viên phòng Hành chính – Tổng hợp;

- Ông Hoàng Văn Thưởng, Chuyên viên phòng Hành chính – Tổng hợp;

- Ông Trần Công Lân, Chuyên viên phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Bà Võ Thị Hoa, Chuyên viên phòng Hành chính – Tổng hợp;

- Bà Phan Thị Thu Thảo, Kế toán;

- Ông Nguyễn Ngọc Tẩn, Lái xe.

4. Các thành viên kiêm nhiệm:

- Ông Phạm Đình Thành, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Ông Phan Quốc Tuấn, Chuyên viên phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Nguyễn Thế Trường, Phó Trưởng phòng Tài chính Đầu tư, Sở Tài chính;

- Ông Đào Duy Minh, Phó Trưởng phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính;

- Ông Lê Đăng Quang, Chuyên viên phòng Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Chuyên viên phòng Kinh tế ngành, Văn phòng UBND tỉnh;

- Ông Nguyễn Hoàng Sang, Cán sự phòng Kiểm soát chi, Kho bạc Nhà nước tỉnh;

- Ông Phan Văn Viên, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh;

- Ông Nguyễn Đình Tứ, Chuyên viên phòng Quy hoạch, Sở Xây dựng;

- Ông Nguyễn Phúc Khương, Chuyên viên phòng Quản lý hạ tầng, Sở Xây dựng;

- Ông Võ Công Phúc, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Giao thông vận tải;

- Ông Nguyễn Thành Phát, Trưởng phòng Kỹ thuật, Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Ông Huỳnh Nguyên Tuấn, Phó Trưởng phòng Quản lý Năng lượng, Sở Công Thương;

- Ông Nguyễn Đức Cường, Phó Trưởng phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương;

- Bà Nguyễn Thị Thái Thanh, Chuyên viên phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công Thương;

- Ông Phạm Minh Thành, Chuyên viên phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Mai Ký, Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch;

- Bà Đào Thị Thanh Thảo, Trưởng phòng Bưu chính - Viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông;

- Bà Nguyễn Văn Hiệu, Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông;

- Bà Nguyễn Thị Thừa, Thống kê viên, Cục Thống kê tỉnh;

- Ông Hồ Xuân Khanh, Phó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Ông Võ Văn Lân, Phó Trưởng phòng Lao động - Việc làm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Bà Nguyễn Thị Mai, Chuyên viên phòng Kinh tế hợp tác, Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Ông Nguyễn Công Sơn, Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Y tế;

- Bà Nguyễn Nữ Như Hiền, Chuyên viên phòng Tổng hợp, Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ông Cao Tấn Thuấn, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Quảng Nam, Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Ông Nguyễn Cao Thống, Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ;

- Bà Trương Thị Hạ, Phó Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp;

- Bà Trần Thị Diễm Phúc, Phó Trưởng phòng Bảo vệ , chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Ông Nguyễn Xuân Lực, Đội trưởng Phòng PV28, Công an tỉnh;

- Ông Nguyễn Tâm Phương, Phó Chánh Văn phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Ông Huỳnh Quang Lạnh, Chuyên viên Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ông Nguyễn Thế Hùng, Trưởng phòng Phát triển nông thôn, Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Bà Nguyễn Thị Hạnh, Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT.

 

 

 

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/