hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Ban Chỉ đạo tỉnh

.

17/02/2017
.

BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

 

1. Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh: Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh:

- Ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, phụ trách Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Chương trình 135.

- Ông Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, phụ trách Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

3. Ủy viên Ban Chỉ đạo tỉnh:

3.1. Ủy viên thường trực

- Ông Lê Ngọc Trung, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Đặng Phong, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Huỳnh Tấn Triều, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Ông Phan Văn Chín, Giám đốc Sở Tài chính;

- Bà Lê Thị Thủy, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh;

- Ông Ngô Tấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Ông Võ Văn Viên, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

3.2. Các Ủy viên

- Ông Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh;

- Ông Hứa Văn Tưởng, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh;

- Ông Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;

- Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ;

- Ông Nguyễn Văn Long, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh;

- Ông Vũ Văn Thẩm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

- Bà Trương Thị Lộc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

- Ông Huỳnh Cao Thiện, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh;

- Ông Nguyễn Đình Tâm, Trưởng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh;

- Bà Phạm Thị Thanh, Bí thư Tỉnh đoàn;

- Ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế;

- Ông Nguyễn Quang Thử, Giám đốc Sở Công Thương;

- Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch;

- Ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Lê Văn Sinh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải;

- Ông Phạm Viết Tích, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

- Ông Trần Phước Tào, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh;

- Ông Đặng Văn Đào, Giám đốc Sở Tư pháp;

- Ông Nguyễn Hoàng Thanh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Bà Lê Thị Tuyết Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ông Trần Quang Hổ, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Nam;

- Ông Lê Hùng Lam, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách - Xã hội tỉnh; 

- Ông Nguyễn Quang Hòa, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Ông Trần Bá Tú, Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

- Ông Trần Ngọc Hoà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

- Bà Phạm Thị Ngọc Quyên, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Ông Võ Nguyên Huân, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;

- Ông Nguyễn Xuân Vinh, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh;

- Ông Võ Bảy, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

 

 

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

https://truoctrandau.com