hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Ban Chỉ đạo tỉnh

.

17/02/2017
.

BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

 

1. Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh: Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh:

- Ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, phụ trách Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Chương trình 135.

- Ông Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, phụ trách Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

3. Ủy viên Ban Chỉ đạo tỉnh:

3.1. Ủy viên thường trực

- Ông Huỳnh Tấn Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Ông Lê Muộn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Ông Huỳnh Tấn Triều, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Bà Lê Thị Thủy, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh;

- Ông Phan Văn Chín, Giám đốc Sở Tài chính;

- Ông Trương Công Trân, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

3.2. Các Ủy viên

- Ông Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh;

- Ông Lê Ngọc Hải - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh;

- Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ;

- Ông  Nguyễn Văn Long, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh;

- Ông  Vũ Văn Thẩm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

- Bà Trương Thị Lộc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

- Ông  Huỳnh Cao Thiện, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh;

- Ông  Nguyễn Nhung, Trưởng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh;

- Bà Phạm Thị Thanh, Bí thư Tỉnh đoàn;

- Ông Nguyễn Xuân Bách, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

- Ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế;

- Ông Nguyễn Văn Thử, Giám đốc Sở Công Thương;

- Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch;

- Ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Phạm Viết Tích, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

- Ông Nguyễn Viễn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ông Lê Văn Sinh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải;

- Giám đốc Sở Tư pháp;

- Ông Nguyễn Văn Diện, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh;

- Ông Trần Phước Tào, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh;

- Ông Nguyễn Hoàng Thanh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Lê Hùng Lam, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách - Xã hội tỉnh; 

- Ông Nguyễn Quang Hòa, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Ông Trần Bá Tú, Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

- Ông Trần Ngọc Hoà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

- Bà Phạm Thị Ngọc Quyên, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;

- Ông Đặng Phước Cương, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh;

- Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

 

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

báo phụ nữ kho game hay