hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện

DANH SÁCH CÁC THÔN ĐÃ ĐƯỢC UBND CẤP HUYỆN CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN "KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU”

TT

HUYỆN, THỊ XÃ, TP

TÊN XÃ

TÊN THÔN

NĂM 2017 (20 thôn)

I

TAM KỲ (01 thôn)

1

Tam Thanh

Trung Thanh (*)

II

ĐIỆN BÀN (10 thôn)

1

Điện Quang

Bến Đền Tây (*)

2

Điện Phong

Hà An

3

Điện Thọ

Đông Hòa

4

Điện Hồng

Giáo Ái Nam

5

Điện Hòa

Đông Hồ

6

Điện Thắng Bắc

Viên Tây 1

7

Điện Thắng Trung

Thanh Quýt 4

8

Điện Minh

Tân Mỹ

9

Điện Phương

Triêm Nam 1

10

Điện Tiến

Xuân Diệm

III

DUY XUYÊN (01 thôn)

1

Duy Thành

Thi Thại

IV

THĂNG BÌNH (04 thôn)

1

Bình Phú

Linh Cang

2

Bình Trị

Vinh Nam

3

Bình Trung

Kế Xuyên 1 (*)

4

Bình Sa

Bình Trúc 1

V

ĐẠI LỘC (02 thôn)

1

Đại Nghĩa

Hòa Mỹ

2

Đại Thắng

Bình Tây (*)

VI

NÚI THÀNH (01 thôn)

1

Tam Giang

Đông Xuân (*)

VII

BẮC TRÀ MY (01 thôn)

1

Trà Tân

Thôn 1(*)

NĂM 2018 (37 thôn)

I

TAM KỲ (03 thôn)

Tam Phú

Quý Thượng (*)

Tam Ngọc

Thọ Tân

Tam Thăng

Thạch Tân

II

HỘI AN (01 thôn)

Tân Hiệp

Bãi Hương (*)

III

ĐIỆN BÀN (18 thôn)

1

Điện Quang

Na Kham

Phú Đông

Phú Tây (*)

Bến Đền Đông

2

Điện Trung

Đông Lãnh

Tân Bình 4

3

Điện Phong

Cẩm Phú 1

Cẩm Phú 2

4

Điện Phước

Nông Sơn 1

Nông Sơn 2

5

Điện Thọ

Châu Lâu

Phong Thử 1

6

Điện Hồng

Đa Hòa Nam

7

Điện Thắng Nam

Phong Lục Đông

Phong Lục Tây

8

Điện Minh

Uất Lũy

9

Điện Phương

Triêm Tây

10

Điện Tiến

Thôn 1 Châu Bí

IV

DUY XUYÊN (02 thôn)

1

Duy Trung

An Trung (*)

2

Duy Châu

Lệ Bắc

V

THĂNG BÌNH (03 thôn)

1

Bình Triều

Vân Tây (*)

2

Bình Nguyên

Liễu Thạnh

3

Bình Định Bắc

Đồng Dương

VI

ĐẠI LỘC (03 thôn)

1

Đại Quang

Tam Hòa

2

Đại Đồng

Vĩnh Phước

3

Đại Hiệp

Đông Phú (*)

VII

QUẾ SƠN (02 thôn)

1

Quế Phú

Hương Quế Đông

2

Quế Xuân 2

Phú Mỹ (*)

VIII

NÚI THÀNH (03 thôn)

1

Tam Anh Nam

Nam Định

2

Tam Nghĩa

Thanh Trà (*)

3

Tam Quang

Sâm Linh Tây

IX

NÔNG SƠN (01 thôn)

1

Quế Lộc

Lộc Trung (*)

X

HIỆP ĐỨC (01 thôn)

1

Hiệp Thuận

Thôn 1 (*)

NĂM 2019 (44 thôn)

I

THĂNG BÌNH (02 thôn)

1

Bình Tú

Tú Nghĩa

2

Bình Định Nam

Đồng Thanh Sơn

II

DUY XUYÊN (03 thôn)

1

Duy Phú

Mỹ Sơn

2

Duy Trinh

Đông Yên (*)

3

Duy Phước

Câu Lâu Đông

III

NÚI THÀNH (02 thôn)

1

Tam Tiến

Hà Lộc

2

Tam Mỹ Tây

Tịnh Sơn

IV

ĐIỆN BÀN (23 thôn)

1

Điện Thọ

La Huân

2

Điện Phước

La Hòa

Nhị Dinh 1 (*)

3

Điện Hồng

Lạc Thành Tây

Đa Hòa Bắc

4

Điện Thắng Trung

Thanh Quýt 1

Thanh Quýt 5

5

Điện Phương

Triêm Trung 2

Triên Nam

6

Điện Thắng Bắc

Bồ Mưng 1

7

Điện Phong

Tân Thành

Hà An

8

Điện Minh

Khúc Lũy

Đồng Hạnh

9

Điện Trung

Nam Hà

10

Điện Tiến

Châu Sơn 1

11

Điện Thắng Nam

Phong Lục Đông Nam

12

Điện Hòa

Bích Bắc

Xóm Bùng (*)

13

Điện Quang

Phú Văn

Tam Thạnh

Bảo An (*)

Xuân Kỳ

V

PHÚ NINH (03 thôn)

1

Tam Thái

Hòa Bình (*)

2

Tam Phước

Cẩm Khê

3

Tam Dân

Cây Sanh

VI

TIÊN PHƯỚC (02 thôn)

1

Tiên Châu

Hội An

2

Tiên Thọ

Thôn 1

VII

ĐẠI LỘC (06 thôn)

1

Đại Lãnh

Hoằng Phước Bắc

2

Đại Hiệp

Phú Hải (*)

Tích Phú

Phú Mỹ

3

Đại Hòa

Thôn 1

4

Đại Phong

Mỹ Hảo

VIII

QUẾ SƠN (03 thôn)

1

Quế Xuân 1

Trung Vĩnh (*)

2

Quế Phú

Hương An

3

Quế Cường

Xuân LưGhi chú: (*) Các thôn được Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng 100 tấn xi măng để xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn thôn vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM”

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com