hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện

DANH SÁCH CÁC THÔN ĐÃ ĐƯỢC UBND CẤP HUYỆN CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN "KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU”


TT

HUYỆN, THỊ XÃ, TP

TÊN XÃ

TÊN THÔN

NĂM 2017   (20 thôn)

I

TAM KỲ (01 thôn)

   

1

 

Tam Thanh

Trung Thanh (*)

II

ĐIỆN BÀN (10 thôn)

   

1

 

Điện Quang

Bến Đền Tây (*)

2

 

Điện Phong

Hà An

3

 

Điện Thọ

Đông Hòa

4

 

Điện Hồng

Giáo Ái Nam

5

 

Điện Hòa

Đông Hồ

6

 

Điện Thắng Bắc

Viên Tây 1

7

 

Điện Thắng Trung

Thanh Quýt 4

8

 

Điện Minh

Tân Mỹ

9

 

Điện Phương

Triêm Nam 1

10

 

Điện Tiến

Xuân Diệm

III

DUY XUYÊN (01 thôn)

   

1

 

Duy Thành

Thi Thại

IV THĂNG BÌNH (04 thôn)    

1

 

Bình Phú

Linh Cang

2

 

Bình Trị

Vinh Nam

3

 

Bình Trung

Kế Xuyên 1 (*)

4

 

Bình Sa

Bình Trúc 1

V

ĐẠI LỘC (02 thôn)

   

1

 

Đại Nghĩa

Hòa Mỹ

2

 

Đại Thắng

Bình Tây (*)

VI

NÚI THÀNH (01 thôn)

   

1

 

Tam Giang

Đông Xuân (*)

VII

BẮC TRÀ MY (01 thôn)

   

1

 

Trà Tân

Thôn 1

Ghi chú: (*) Các thôn được Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng 100 tấn xi măng để xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn thôn vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM” năm 2017 (Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của UBND tỉnh).

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

báo phụ nữ kho game hay