hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện

Danh sách thôn chỉ đạo điểm xây dựng "Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu"

TT

ĐỊA PHƯƠNG

TÊN THÔN

GHI CHÚ

NĂM 2017

I

Tam Kỳ

 

 

1

Xã Tam Thanh

Thôn Trung Thanh

 

II

Duy Xuyên

 

 

1

Xã Duy Thành

Thôn Thi Thại

 

III

Thăng Bình

 

 

1

Xã Bình Phú

Thôn Linh Cang

 

2

Xã Bình Trị

Thôn Vinh Nam

 

3

Xã Bình Trung

Thôn Kế Xuyên 1

 

4

Xã Bình Sa

Thôn Bình Trúc 1

 

IV

Đại Lộc

 

 

1

Xã Đại Nghĩa

Thôn Hòa Mỹ

 

2

Xã Đại Thắng

Thôn Bình Tây

 

V

Núi Thành

 

 

1

Xã Tam Giang

Thôn Đông Xuân

 

VI

Bắc Trà My

 

 

1

Xã Trà Tân

Thôn 1

 

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

báo phụ nữ kho game hay