hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 2832/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/08/2017
Người ký Ông Lê Trí Thanh - PCT UBND tỉnh
Trích yếu Quyết định số 2832/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh một số nội dung trong Bộ tiêu chí "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" ban hành kèm theo Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 04/08/2017
Tài liệu đính kèm QĐ_2832_QĐ-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com