hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 136/VPĐPNTM-KHNV
Ngày ban hành 30/12/2016
Người ký Ông Lê Muộn - Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh
Trích yếu Công văn số 136/VPĐPNTM-KHNV ngày 30/12/2016 v/v Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" theo Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 30/12/2016
Tài liệu đính kèm CV_136_VPĐPNTM-KHNV
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com