hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4

Danh sách các nghê truyền thống, làng nghề và làng nghề truyền thống được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận

TT

Địa phương/Tên nghề truyền thống,
làng nghề, làng nghề truyền thống

Địa chỉ

Được UBND tỉnh công nhận

Năm được công nhận

Ghi chú

Nghề
truyền thống

Làng
nghề

Làng nghề
truyền thống

CỘNG

 

3

6

22

 

 

I

THÀNH PHỐ TAM KỲ

 

 

 

 

 

 

1

Làng nghề dệt chiếu cói Thạch Tân

Xã Tam Thăng

 

 

X

2004

Quyết định số 4570/QĐ-UB ngày 26/10/2004 của UBND tỉnh

2

Làng nghề bún Phương Hòa

Phường Hòa Thuận

 

 

X

2004

Quyết định số 4570/QĐ-UB ngày 26/10/2004 của UBND tỉnh

II

THÀNH PHỐ HỘI AN

 

 

 

 

 

 

1

Làng nghề mộc Kim Bồng

Xã Cẩm Kim

 

 

X

2004

Quyết định số 4570/QĐ-UB ngày 26/10/2004 của UBND tỉnh

2

Nghề gốm Thanh Hà

Phường Thanh Hà

X

 

 

2014

Quyết định số 3944/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của UBND tỉnh

3

Làng nghề gốm Thanh Hà

Phường Thanh Hà

 

 

X

2014

Quyết định số 3944/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của UBND tỉnh

4

Làng nghề trồng rau Trà Quế

Xã Cẩm Hà

 

 

X

2016

Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của UBND tỉnh

III

THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

 

 

 

 

 

 

1

Làng nghề đúc đồng Phước Kiều

Xã Điện Phương

 

 

X

2004

Quyết định số 4570/QĐ-UB ngày 26/10/2004 của UBND tỉnh

2

Làng nghề dệt chiếu Triêm Tây

Xã Điện Phương

 

 

X

2004

Quyết định số 4570/QĐ-UB ngày 26/10/2004 của UBND tỉnh

3

Làng nghề nước mắm Hà Quảng

Phường Điện Dương

 

 

X

2004

Quyết định số 4570/QĐ-UB ngày 26/10/2004 của UBND tỉnh

4

Làng nghề bánh tráng Phú Triêm

Xã Điện Phương

 

 

X

2004

Quyết định số 4570/QĐ-UB ngày 26/10/2004 của UBND tỉnh

5

Nghề mỹ nghệ đất nung - Làng Đông Khương

Xã Điện Phương

X

 

 

2017

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của UBND tỉnh

6

Nghề mộc mỹ nghệ - Làng Đông Khương

Xã Điện Phương

X

 

 

2017

Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của UBND tỉnh

IV

HUYỆN PHÚ NINH

 

 

 

 

 

 

1

Làng nghề mộc Văn Hà

Xã Tam Thành

 

 

X

2013

Quyết định số 2909/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của UBND tỉnh

2

Làng nghề đan lát Tam Vinh

Thị trấn Phú Thịnh

 

 

X

2004

Quyết định số 4570/QĐ-UB ngày 26/10/2004 của UBND tỉnh

V

HUYỆN DUY XUYÊN

 

 

 

 

 

 

1

Làng nghề dệt chiếu An Phước

Xã Duy Phước

 

 

X

2004

Quyết định số 4570/QĐ-UB ngày 26/10/2004 của UBND tỉnh

2

Làng nghề dệt chiếu Bàn Thạch

Xã Duy Vinh

 

 

X

2004

Quyết định số 4570/QĐ-UB ngày 26/10/2004 của UBND tỉnh

3

Làng nghề dệt vải Phú Bông – Thi Lai

Xã Duy Trinh

 

 

X

2004

Quyết định số 4570/QĐ-UB ngày 26/10/2004 của UBND tỉnh

4

Làng nghề dệt vải, tơ lụa Mã Châu

Thị trấn Nam Phước

 

 

X

2004

Quyết định số 4570/QĐ-UB ngày 26/10/2004 của UBND tỉnh

5

Làng nghề chế biến hải sản Trung Phường

Xã Duy Hải

 

 

X

2004

Quyết định số 4570/QĐ-UB ngày 26/10/2004 của UBND tỉnh

6

Làng nghề vấn chổi Chiêm Sơn

Xã Duy Trinh

 

X

 

2016

Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của UBND tỉnh

VI

HUYỆN THĂNG BÌNH

 

 

 

 

 

 

1

Làng nghề hương Quán Hương

Thị trấn Hà Lam

 

 

X

2004

Quyết định số 4570/QĐ-UB ngày 26/10/2004 của UBND tỉnh

2

Làng nghề chế biến nước mắm Cửa Khe

Xã Bình Dương

 

 

X

2014

Quyết định số 3944/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của UBND tỉnh

3

Làng nghề trồng rau Hưng Mỹ

Xã Bình Triều

 

 

X

2016

Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của UBND tỉnh

VII

HUYỆN QUẾ SƠN

 

 

 

 

 

 

1

Làng nghề chổi đốt Thạch Hòa

Xã Quế Xuân 1

 

X

 

2013

Quyết định số 2909/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của UBND tỉnh

2

Làng nghề Phở sắn Đông Phú

Thị trấn Đông Phú

 

X

 

2013

Quyết định số 2909/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của UBND tỉnh

3

Làng nghề nón lá Quế Minh

Xã Quế Minh

 

X

 

2013

Quyết định số 2909/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của UBND tỉnh

VIII

HUYỆN NÚI THÀNH

 

 

 

 

 

 

1

Làng nghề mây, tre, trúc Núi Thành

Thị trấn Núi Thành

 

 

X

2004

Quyết định số 4570/QĐ-UB ngày 26/10/2004 của UBND tỉnh

2

Làng nghề nước mắm Tam Tiến

Xã Tam Tiến

 

 

X

2004

Quyết định số 4570/QĐ-UB ngày 26/10/2004 của UBND tỉnh

IX

HUYỆN TÂY GIANG

 

 

 

 

 

 

1

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Pơrning

Xã Lăng

 

 

X

2014

Quyết định số 3944/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của UBND tỉnh

X

HUYỆN ĐÔNG GIANG

 

 

 

 

 

 

1

Làng nghề dệt thổ cẩm Đhờ Rôồng

Xã Tà Lu

 

X

 

2013

Quyết định số 2909/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của UBND tỉnh

2

Làng nghề dệt thổ cẩm Bhờ Hôồng

Xã Sông Kôn

 

X

 

2013

Quyết định số 2909/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của UBND tỉnh

Thông tin chi tiết

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com