hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Thông tin chỉ đạo điều hành
Khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong xây dựng nông thôn mới (25/6/2019)
Ngày 25/6, UBND tỉnh ban hành công văn số 3603/UBND-KTN chỉ đạo khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong xây dựng nông thôn mới.
Tăng cường công tác quản lý nước sạch nông thôn (24/6/2019)
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nước sạch nông thôn.
Đẩy mạnh phát triển Hợp tác xã nông nghiệp trong thời gian đến (21/6/2019)
UBND tỉnh vừa có công văn giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các Sở, ngành liên quan tiếp thu ý kiến của các Hợp tác xã nông nghiệp, các địa phương về các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất tại Toạ đàm “Giải pháp phát triển Hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Quảng Nam thời gian đến”.
Tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (17/6/2019)
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị số 3837/CT-BNN-TCTL về tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Theo đó yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung như sau:
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (12/6/2019)
UBND tỉnh vừa ban hành công văn 3313/UBND-KTN ngày 12/6/2019 gửi Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
Tăng cường công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (06/6/2019)
Ngày 6/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3174/UBND-KTN yêu cầu các Sở, Ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn châu Phi (27/5/2019)
Ngày 20/5/2019, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 34-CT/TƯ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn châu Phi; Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền từ trung ương đến địa phương phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Khẩn trương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (20/5/2019)
Ngày 20/5, UBND tỉnh ban hành công văn số 2575/UBND-KTN yêu cầu các Sở, Ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 (14/5/2019)
UBND tỉnh vừa có công văn gửi các Sở, Ban, ngành; Hội, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019.
Tăng cường công tác phòng, chống hạn, nhiễm mặn vụ Hè Thu năm 2019 (14/5/2019)
Để chủ động phòng, chống và có những biện pháp giảm thiểu những ảnh hưởng của hạn hán, mặn xâm nhập, đảm bảo nguồn nước cấp cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2019; UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện các nội dung.
Tin đã đưa
Trang 1 trên tổng số 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

báo phụ nữ kho game hay