hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Thông tin chỉ đạo điều hành
Bổ sung gần 4 tỷ đồng cho các địa phương thực hiện chính sách giáo dục đối với người khuyết tật (23/11/2017)
Ngày 23/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng ký quyết định số 4117/QĐ-UBND cấp cho các địa phương với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng từ nguồn Sự nghiệp giáo dục chưa phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2017.
Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 (21/11/2017)
Để phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch kinh tế xã hội năm 2017, ngày 20/11, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo hiệu quả các giải pháp về thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017.
Tập trung rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 (20/11/2017)
UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các ngành, đơn vị liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố tập trung đẩy mạnh công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 đảm bảo đúng quy định, tiến độ đề ra.
Gần 75 tỷ đồng thực hiện chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (20/11/2017)
UBND tỉnh vừa quyết định cấp gần 75 tỷ đồng cho các địa phương để thực hiện chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (20/11/2017)
Tỉnh ủy Quảng Nam vừa ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU yêu cầu quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục (16/11/2017)
Ngày 15/11, UBND tỉnh có công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND huyện, thị xã, thành phố yêu cầu tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục.
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định điều chỉnh một số nội dung Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (15/11/2017)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 với những nội dung trọng tâm như sau:
Kiểm tra, giải quyết vướng mắc về giải phóng mặt bằng của dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (13/11/2017)
Ngày 13/11, UBND tỉnh có văn bản gửi các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan về việc tập trung giải quyết dứt điểm các trường hợp tồn tại về GPMB dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua tỉnh Quảng Nam.
Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 (13/11/2017)
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh.
Quảng Nam ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ (13/11/2017)
UBND tỉnh vừa ký quyết định số 3957/QĐ-UBND ngày 9/11/2017 ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Quảng Nam.
Tin đã đưa
Trang 1 trên tổng số 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

báo phụ nữ kho game hay