hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Thông tin chỉ đạo điều hành
Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và xét công nhận thôn đạt chuẩn “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” (22/10/2019)
UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành có liên quan, các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) và Chủ tịch UBND cấp huyện, xã thực hiện tốt các nội dung nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và xét công nhận thôn đạt chuẩn “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2019 và năm 2020.
Chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều (10/10/2019)
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 24/CT-TTg về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều.
Tăng cường công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh (08/10/2019)
Ngày 7/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5967/UBND-KTN yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh.
Tỷ lệ giải ngân dưới 30% sẽ không bố trí kế hoạch vốn cho năm 2020 (03/10/2019)
Đó là một trong những đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại phiên họp thường kỳ tháng 9 do UBND tỉnh tổ chức vừa qua.
Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi (30/8/2019)
Ngày 29/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5107/UBND-KTN yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định của Luật Thú y, chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy Quảng Nam, UBND tỉnh và hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương.
Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (08/8/2019)
Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả Chương trình Nông thôn mới (NTM), góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 24/7/2019 yêu cầu các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm.
Đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019 (31/7/2019)
Ngày 31/7, UBND tỉnh có công văn 4457/UBND-KTTH gửi các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ đầu tư các dự án cấp tỉnh về việc đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019.
Tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (16/7/2019)
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, đến nay, dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã xảy ra ở 2.236 hộ tại 240 thôn của 90 xã (phường, thị trấn) thuộc 14 huyện (thị xã, thành phố), số lượng lợn buộc phải tiêu hủy gần 8.500 con, với khối lượng tương đương 420 tấn. Riêng huyện Thăng Bình, bệnh DTLCP đã xảy ra và lây lan ở 18/22 xã, thị trấn, phải tiêu hủy gần 5.000 con lợn (chiếm 58,4 % số lượng và 64,6% khối lượng so với toàn tỉnh).
Tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (12/7/2019)
Để xử lý dứt điểm nợ xây dựng cơ bản trong Chương trình nông thôn mới, ngày 11/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4047/UBND-KTTH yêu cầu các Sở, ngành, địa phương thực hiện tốt các nội dung.
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (11/7/2019)
UBND tỉnh vừa ban hành công điện số 05/CĐ-UBND ngày 10/7/2019 gửi các Sở, Ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.
Tin đã đưa
Trang 1 trên tổng số 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

https://truoctrandau.com