hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Thông tin chỉ đạo điều hành
Tăng cường công tác quản lý đầu tư đối với dự án chăn nuôi lợn quy mô đạt tiêu chí kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh (06/12/2018)
Ngày 4/12, UBND tỉnh ban hành công văn số 7080/UBND-KTN yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các nội dung nhằm quản lý tốt hoạt động của các cơ sở chăn nuôi lợn trang trại, đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh và không gây ô nhiễm môi trường.
Thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô 2018-2019 (27/11/2018)
Thực hiện Công văn số 179/TWPCTT ngày 16/11/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai về việc thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô 2018-2019; UBND tỉnh vừa có công văn gửi các Sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô 2018-2019.
Chủ động ứng phó với tình hình bão số 9 và mưa lũ (27/11/2018)
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức rà soát kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 08/8/2018 về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước và tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung.
Chủ động ứng phó, khẩn trương khắc phục hậu quả hoàn lưu bão số 8 (19/11/2018)
Ngày 18/11, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai (PCTT ) - Ủy ban Quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã ban hành Công điện số 57/CĐ-TW gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu cùng các bộ, ngành liên quan yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp chủ động ứng phó, giảm thiệt hại về người và tài sản, khẩn trương khắc phục hậu quả hoàn lưu bão số 8.
Tăng cường chỉ đạo công tác phát triển nuôi biển (12/11/2018)
UBND tỉnh vừa giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan hướng dẫn người nuôi, doanh nghiệp tổ chức sản xuất, phát triển nuôi biển theo hướng cải tiến công nghệ nuôi và công nghệ sản xuất lồng để thích ứng tốt với biến đổi khí hậu, chuyển dần sang sử dụng thức ăn công nghiệp, đảm bảo an toàn thực phẩm, an toàn lao động, an toàn sinh học, sức tải môi trường ở vùng gần bờ, ven đảo; phát triển nuôi trồng có chứng nhận, chỉ dẫn địa lý, có thể truy xuất nguồn gốc,…
Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác dân số trong tình hình mới (12/11/2018)
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ, Kế hoạch số 138-KH/TU ngày 27/2/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.
Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới (12/11/2018)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ, Kế hoạch số 138-KH/TU ngày 27/02/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới.
Tăng cường chỉ đạo công tác phát triển nuôi biển (12/11/2018)
UBND tỉnh vừa có công văn giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan hướng dẫn người nuôi, doanh nghiệp tổ chức sản xuất, phát triển nuôi biển theo hướng cải tiến công nghệ nuôi và công nghệ sản xuất lồng để thích ứng tốt với biến đổi khí hậu, chuyển dần sang sử dụng thức ăn công nghiệp, đảm bảo an toàn thực phẩm, an toàn lao động, an toàn sinh học, sức tải môi trường ở vùng gần bờ, ven đảo; phát triển nuôi trồng có chứng nhận, chỉ dẫn địa lý, có thể truy xuất nguồn gốc,…
Báo cáo kết quả thực hiện xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản của Chương trình MTQG xây dựng NTM (19/10/2018)
UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5883/UBND-KTTH yêu cầu các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện , thị xã, thành phố chỉ đạo khẩn trương xử lý, báo cáo kết quả thực hiện xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản của Chương trình MTQG xây dựng NTM với các nội dung.
Ban hành kế hoạch triển khai Luật Thuỷ sản năm 2017 (16/10/2018)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 5832/KH-UBND triển khai Luật Thuỷ sản năm 2017 và các giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU).
Tin đã đưa
Trang 1 trên tổng số 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

báo phụ nữ kho game hay