hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Thông tin chỉ đạo điều hành
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án quản lý chất thải rắn tại các vùng nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 (13/8/2018)
Ngày 13/8, UBND tỉnh ban hành công văn số 4451/UBND-KTN yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án quản lý chất thải rắn tại các vùng nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020.
Tăng cường công tác quản lý hoạt động nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh (13/8/2018)
Để quản lý tốt hoạt động nuôi chim yến đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh và không gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm một số nội dung.
Tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn hồ, đập (08/8/2018)
Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước.
Rà soát, xử lý thanh toán nợ khối lượng hoàn thành các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (03/8/2018)
UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, xử lý thanh toán nợ khối lượng hoàn thành các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 (01/8/2018)
Để giải ngân các nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 đúng yêu cầu về tiến độ, UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan đã để chậm giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí, đồng thời tập trung hướng dẫn, chỉ đạo UBND các xã, đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai thực hiện giải ngân kế hoạch vốn của Chương trình.
Đầu tư, nâng cấp, di dời lưới điện phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới (25/7/2018)
UBND tỉnh vừa ban hành công văn chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan và các địa phương phối hợp lập phương án, kế hoạch về nhu cầu di dời trụ điện khi mở đường, những khu vực điện áp yếu cần nâng cấp và các vùng lõm điện cần đầu tư trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ xây dựng nông thôn mới.
Thành lập Ban Giám khảo và Tổ Thư ký Cuộc thi “Sáng tác biểu trưng về nông thôn mới” (19/7/2018)
Ban Giám khảo và Tổ Thư ký Cuộc thi “Sáng tác biểu trưng về nông thôn mới Quảng Nam” vừa được thành lập tại Quyết định số 60/QĐ-BTC.
Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ về bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh (16/7/2018)
Thực hiện Công văn số 7388/BGTVT-ATGT ngày 09/7/2018 về việc triển khai một số nhiệm vụ về bảo đảm TTATGT theo ý kiến phản ánh của địa biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, ngày 16/7, UBND tỉnh có công văn chỉ đạo các Sở, ngành liên quan về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ về bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường (16/7/2018)
UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản (03/7/2018)
Để đảm bảo điều kiện sản xuất vật liệu xây dựng ổn định trong thời gian đến và tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3525/UBND-KTN ngày 02/7/2018 yêu cầu các Sở, ngành, địa phương và các cơ sở, nhà máy sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các nội dung.
Tin đã đưa
Trang 1 trên tổng số 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

báo phụ nữ kho game hay