hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Thông tin chỉ đạo điều hành
Bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản phục vụ tiêu dùng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (11/1/2019)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký công văn 185/UBND-KTN ngày 09/01/2019 yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan tăng cường thực thi pháp luật, bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản phục vụ tiêu dùng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021 (11/1/2019)
UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 8/1/2019 về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2021.
Tăng cường công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt (07/1/2019)
UBND tỉnh có công văn 7578 /UBND-KTN ngày 28/12/2018 giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt, trước mắt vụ Đông Xuân 2018-2019.
Tập trung triển khai thực hiện kế hoạch năm 2019 gắn với chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi (07/1/2019)
Để phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 góp phần đạt các mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI; chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; Chủ tịch UBND tỉnh ký Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 5/1/2019 yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tập trung triển khai thực hiện kế hoạch năm 2019 gắn với chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.
Ban hành Tiêu chí “Thôn đạt chuẩn nông thôn mới” áp dụng trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, giai đoạn 2018-2020 (05/1/2019)
UBND tỉnh vừa ban hành Ban hành Tiêu chí “Thôn đạt chuẩn nông thôn mới” áp dụng trên địa bàn các xã thuộc các huyện miền núi cao và các xã bãi ngang ven biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020.
Ban hành Tiêu chí “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” và Quy định “Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu” thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020 (05/1/2019)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định ban hành Tiêu chí “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” và Quy định tiêu chí “Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu”, giai đoạn 2018-2020.
Rà soát, nâng cao chất lượng thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 (02/1/2019)
Ngày 27/12/2018, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh ban hành Công văn số 112/BCĐ-KTN chỉ đạo rà soát, nâng cao chất lượng thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2018-2020, với các nội dung chính như sau:
Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh (19/12/2018)
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch 7332/KH-UBND ngày 14/12/2018 triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính, ngân sách (19/12/2018)
Ngày 18/12, UBND tỉnh có công văn gửi các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính, ngân sách.
Tăng cường công tác quản lý đầu tư đối với dự án chăn nuôi lợn quy mô đạt tiêu chí kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh (06/12/2018)
Ngày 4/12, UBND tỉnh ban hành công văn số 7080/UBND-KTN yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các nội dung nhằm quản lý tốt hoạt động của các cơ sở chăn nuôi lợn trang trại, đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh và không gây ô nhiễm môi trường.
Tin đã đưa
Trang 1 trên tổng số 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

báo phụ nữ kho game hay