hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4

Phần I. Huyện, Thị xã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2015

huyện phú ninh huyện điện bàn

Huyện Phú Ninh


Được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới tại Quyết định số 520/QĐ-TTg ngày 31/3/2016

Huyện Điện Bàn


Được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới tại Quyết định số 494/QĐ-TTg ngày 29/3/2016

Phần 2. Tin liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

báo phụ nữ kho game hay