hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Công văn số 5376/UBND-KTN 24/09/2018 Công văn số 5376/UBND-KTN ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh V/v thực hiện tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa trong Bộ tiêu chí về xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2017-2020 khi sáp nhập thôn
2 Quyết định số 84/QĐ-SXD 24/09/2018 Quyết định số 84/QĐ-SXD ngày 24/9/2018 của Sở Xây dựng Công bố hướng dẫn lập dự toán xây dựng trong Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2018-2020
3 Quyết định số 82/QĐ-BCĐ 20/09/2018 Quyết định số 82/QĐ-BCĐ ngày 20/9/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh Thành lập các Tiểu ban để thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030
4 Quyết định số 2834/QĐ-UBND 20/09/2018 Quyết định số 2834/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ các hoạt động PTSX liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; phát triển ngành nghề nông thôn và Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020
5 Quyết định số 81/QĐ-BCĐ 19/09/2018 Quyết định số 81/QĐ-BCĐ ngày 19/9/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế hoạt động ban hành kèm theo Quyết định số 79/QĐ-BCĐ ngày 17/7/2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
6 Kế hoạch số 06/KH-BCĐ 18/09/2018 Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 18/9/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh Kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tại các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018
7 Quyết định số 2807/QĐ-UBND 18/09/2018 Quyết định số 2807/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh V/v chọn mẫu Logo của Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030
8 Quyết định số 80/QĐ-BTC 17/09/2018 Quyết định số 80/QĐ-BTC ngày 17/9/2018 của Ban Tổ chức Cuộc thi V/v công nhận các tác phẩm, tác giả đoạt giải Cuộc thi "Sáng tác biểu trưng về nông thôn mới Quảng Nam"
9 Công văn số 16/BCĐ-VPĐPNTM 12/09/2018 Công văn số 16/BCĐ-VPĐPNTM ngày 12/9/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v báo cáo sơ kết 3 năm (2016-2018) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
10 Công văn số 17/BCĐ-VPĐPNTM 12/09/2018 Công văn số 17/BCĐ-VPĐPNTM ngày 12/9/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v hướng dẫn một số nội dung về lập hồ sơ, thủ tục đề nghị xét, công nhận thành phố Tam Kỳ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018
11 Công văn số 1300/SXD-VP 12/09/2018 Công văn số 1300/SXD-VP ngày 12/9/2018 của Sở Xây dựng V/v hướng dẫn lập dự toán xây dựng trong Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2018-2020
12 Công văn số 66/VPĐPNTM-KHNV 10/09/2018 Công văn số 66/VPĐPNTM-KHNV ngày 10/9/2018 của VPĐPNTM tỉnh V/v góp ý dự thảo Quyết định điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Bộ tiêu chí "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
13 Quyết định số 2716/QĐ-UBND 07/09/2018 Quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam Quy định một số nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
14 Thông báo số 324/TB-UBND 31/08/2018 Thông báo số 324/TB-UBND ngày 31/8/2018 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại Hội nghị trực tuyến sơ kết, đánh giá 01 năm triển khai cơ chế hỗ trợ, sắp xếp ổn định dân cư
15 Quyết định số 2630/QĐ-UBND 30/08/2018 Quyết định số 2630/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của UBND tỉnh V/v tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh
16 Thông báo số 316/TB-UBND 27/08/2018 Thông báo số 316/TB-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh Kết luận PCT thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn tại buổi làm việc với Công ty Điện lực Quảng Nam về hoạt động cung cấp điện trên địa bàn tỉnh
17 Thông báo số 305/TB-UBND 22/08/2018 Thông báo số 305/TB-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh Danh sách các xã được chọn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020
18 Quyết định số 2502/QĐ-UBND 20/08/2018 Quyết định số 2502/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh V/v thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
19 Thông báo số 298/TB-UBND 17/08/2018 Thông báo số 298/TB-UBND ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại Hội nghị tổng kết công tác dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp theo các cơ chế, chính sách của UBND tỉnh và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian đến
20 Công văn số 14/BCĐ-VPĐPNTM 17/08/2018 Công văn số 14/BCĐ-VPĐPNTM ngày 17/8/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 02/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com