hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Công văn số 24/BCĐ-VPĐPNTM ngày 13/10/2021 13/10/2021 Công văn số 24/BCĐ-VPĐPNTM ngày 13/10/2021 về việc tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2020
2 Công văn số 22/BTC 27/09/2021 Công văn số 22/BTC ngày 27/9/2021 của Ban Tổ chức cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” về việc đăng ký bổ sung số lượng hồ sơ tham gia cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021
3 Công văn số 21/BCĐ-VPĐPNTM 20/09/2021 Công văn số 21/BCĐ-VPĐPNTM ngày 20/9/2021 của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh về việc đề xuất kế hoạch năm 2022 trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
4 Quyết định số 123/QĐ-BTC 16/09/2021 Quyết định số 123/QĐ-BTC ngày 16/9/2021 của Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thể lệ cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021
5 Quyết định số 473/QĐ-SNN&PTNT 16/09/2021 Quyết định số 473/QĐ-SNN&PTNT ngày 16/9/2021 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam Ban hành các định mức kinh tế, kỹ thuật cây trồng, vật nuôi áp dụng trong các mô hình, dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6 Công văn số 20/BCĐ-VPĐPNTM 15/09/2021 Công văn số 20/BCĐ-VPĐPNTM ngày 15/9/2021 của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh về việc đề xuất kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022
7 Công văn 121/VPĐPNTM-HCTH 07/09/2021 Công văn số 121/VPĐPNTM-HCTH ngày 07/9/2021 của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh về việc tuyên truyền cuộc thi "Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu" và "Vườn - Tường - Đường đẹp" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8 Công văn số 122/VPĐPNTM-HCTH 07/09/2021 Công văn số 122/VPĐPNTM-HCTH ngày 07/9/2021 của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh về việc đăng ký làm việc về cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn – Tường – Đường đẹp” năm 2021
9 Công văn số 19/BCĐ-VPĐP 07/09/2021 Công văn số 19/BCĐ-VPĐP ngày 07/9/2021 của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh về việc báo cáo kết quả các tiêu chí NTM, tình hình thực hiện, giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ thực hiện Chương trình NTM năm 2021 và kết quả xử lý nợ XDCB trong Chương trình NTM
10 Công văn số 18/BTC-TTK 30/08/2021 Công văn số 18/BTC-TTK của Ban Tổ chức cuộc thi NTM kiểu mẫu và Vườn - Tường - Đường đẹp về việc hướng dẫn hồ sơ tham gia cuộc thi "Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu" và " Vườn - Tường - Đường đẹp" trên địa bàn tỉnh năm 2021
11 Công văn số 116/VPĐPNTM-HCTH 27/08/2021 Công văn số 116/VPĐPNTM-HCTH ngày 27/8/2021 của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh v/v đăng ký làm việc về cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn – Tường – Đường đẹp” năm 2021
12 Thông báo số 379/TB-UBND 27/08/2021 Thông báo số 379/TB-UBND ngày 27/8/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại cuộc họp về cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh năm 2021
13 Kế Hoạch số 992/KH-STTTT 25/08/2021 Kế hoạch số 992/KH-STTTT ngày 25/8/2021 của Sở Thông tin và truyền thông Kế hoạch truyền thông về Cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021
14 Thông báo số 343/TB-UBND 17/08/2021 Thông báo số 343/TB-UBND ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại buổi làm việc với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về triển khai nhiệm vụ năm 2021
15 Quyết định số 2266/QĐ-UBND 10/08/2021 Quyết định số 2266/QĐ-UBND về việc thay đổi Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh năm 2021
16 Quyết định số 2252/QĐ-UBND 09/08/2021 Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Danh mục DVC trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
17 Kế hoạch số 5147/KH-UBND 09/08/2021 Kế hoạch số 5147/KH-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 - 2025 gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
18 Công văn số 16/BTC 06/08/2021 Công văn số 16/BTC ngày 06/8/2021 của Ban Tổ chức cuộc thi v/v tổ chức cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và Vườn – Tường – Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021
19 Quyết định số 22/QĐ-VPĐPNTM 06/08/2021 Quyết định số 22/QĐ-VPĐPNTM ngày 06/8/2021 của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh về việc Phê duyệt danh sách thành viên kiêm nhiệm Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
20 Công văn số 103/VPĐPNTM-KHNV 04/08/2021 Công văn số 103/VPĐPNTM-KHNV ngày 04/8/2021 của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh v/v góp ý dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy và Đề án hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com