hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Thông báo số 176/TB-UBND 05/06/2023 Thông báo số 176/TB-UBND ngày 05/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh tại cuộc họp định kỳ nghe báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
2 Quyết định số 1079/QĐ-UBND 29/05/2023 Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương bổ sung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023
3 Quyết định số 1068/QĐ-UBND 26/05/2023 Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 26/5/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025
4 Công văn 2910/UBND-KTTH 15/05/2023 Công văn 2910/UBND-KTTH ngày 15/5/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v tập trung đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, các Chương trình MTQG năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
5 Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND 08/05/2023 Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định thiết kế và lập dự toán kiên cố kênh mương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6 Công văn số 93/VPĐPNTM-KHNV 24/04/2023 Công văn số 93/VPĐPNTM-KHNV ngày 24/4/2023 của Văn phòng ĐP NTM tỉnh Quảng Nam V/v đẩy nhanh tiến độ phân bổ, thực hiện và giải ngân nguồn kinh phí sự nghiệp trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022-2023
7 Công văn số 87/VPĐPNTM-KHNV 19/04/2023 Công văn số 87/VPĐPNTM-KHNV ngày 19/4/2023 của Văn phòng Điều phối CT MTQG nông thôn mới tỉnh Quảng Nam V/v phối hợp báo cáo định kỳ hằng tháng thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2023
8 Kế hoạch số 2309/KH-UBND 18/04/2023 Kế hoạch số 2309/KH-UBND ngày 18/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
9 Công văn 448/STTTT-CNTT&BCVT 17/04/2023 Công văn 448/STTTT-CNTT&BCVT ngày 17/4/2023 của Sở thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Nam V/v hướng dẫn một số nội dung mua sắm sử dụng nguồn kinh phí chuyển đổi số
10 Quyết định số 760/QĐ-UBND 13/04/2023 Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc ủy quyền quyết định tiếp tục áp dụng các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình; quyết định thiết kế mẫu, thiết kế điển hình mới và áp dụng thiết kế sẵn có đối với các dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
11 Quyết định số 670/QĐ-UBND 04/04/2023 Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 04/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023
12 Quyết định số 658/QĐ-UBND 03/04/2023 Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Kế hoạch “Xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025
13 Kế hoạch số 1879/KH-UBND 31/03/2023 Kế hoạch số 1879/KH-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
14 Hướng dẫn số 01/HD-SXD 31/03/2023 Hướng dẫn số 01/HD-SXD ngày 31/3/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam về việc lập dự toán các công trình đầu tư xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2023 - 2025
15 Hướng dẫn số 10/HD-SVHTTDL 20/03/2023 Hướng dẫn số 10/HD-SVHTTDL ngày 20/3/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam về Thực hiện các tiêu chí văn hóa thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
16 Báo cáo số 53/BC-UBND 20/03/2023 Báo cáo số 53/BC-UBND ngày 20/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2023
17 Quyết định số 08/QĐ-VPĐPNTM 20/03/2023 Quyết định số 08/QĐ-VPĐPNTM ngày 20/3/2023 của Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Nam Thành lập Hội đồng chấm thi và Tổ thư ký cuộc thi "Vườn - Tường - Đường đẹp" và “Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
18 Quyết định số 528/QĐ-UBND 16/03/2023 Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương bổ sung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023
19 Thông báo số 67/TB-UBND 07/03/2023 Thông báo số 67/TB-UBND ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh tại Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022; triển khai mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện Chương trình năm 2023
20 Kế hoạch số 1118/KH-UBND 03/03/2023 Kế hoạch số 1118/KH-UBND ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com