hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Quyết định số 96/QĐ-UBND 12/01/2021 Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh V/v phân bổ kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi cho các xã đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua "Chung sức xây dựng NTM" năm 2020
2 Thông báo số 11/TB-UBND 12/01/2021 Thông báo số 11/TB-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh Kết luận của PCT UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2020, triển khai kế hoạch giai đoạn 2021-2025
3 Công văn số 02/VPĐPNTM-KHNV 08/01/2021 Công văn số 02/VPĐPNTM-KHNV ngày 08/01/2021 của VPĐPNTM tỉnh V/v góp ý dự thảo Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí "Thôn NTM kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
4 Quyết định số 4004/QĐ-UBND 31/12/2020 Quyết định số 4004/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2020 thuộc "Chương trình Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020
5 Quyết định số 4006/QĐ-UBND 31/12/2020 Quyết định số 4006/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 02 (bổ sung) năm 2020 thuộc "Chương trình mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020
6 Báo cáo số 237/BC-UBND 30/12/2020 Báo cáo số 237/BC-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7 Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND 29/12/2020 Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh V/v quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đến năm 2030
8 Quyết định số 3825/QĐ-UBND 28/12/2020 Quyết định số 3825/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh V/v tặng thưởng công trình phúc lợi
9 Thông báo số 466/TB-UBND 24/12/2020 Thông báo số 466/TB-UBND ngày 24/12/2010 của UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại Hội nghị Tổng kết 10 năm (2010-2020) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM và Phong trào thi đua "Chung sức xây dựng NTM" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
10 Thông báo số 463/TB-UBND 22/12/2020 Thông báo số 463/TB-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại Hội nghị tổng kết Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững và Phong trào thi đua "Quảng Nam chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020; định hướng giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
11 Thông báo số 462/TB-UBND 22/12/2020 Thông báo số 462/TB-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết các chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010-2020 và Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm - An toàn lao động giai đoạn 2016-2020
12 Quyết định số 3742/QĐ-UBND 22/12/2020 Quyết định số 3742/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025
13 Quyết định số 3622/QĐ-UBND 15/12/2020 Quyết định số 3622/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
14 Quyết định số 3594/QĐ-UBND 14/12/2020 Quyết định số 3594/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
15 Quyết định số 3560/QĐ-UBND 09/12/2020 Quyết định số 3560/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 01, năm 2020 thuộc "Chương trình Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020
16 Nghị quyết số 68/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh Về kế hoạch phát triển - kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025
17 Nghị quyết số 69/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh Về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
18 Quyết định số 3516/QĐ-UBND 04/12/2020 Quyết định số 3516/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh V/v điều chuyển kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
19 Chương trình hành động số 01-CT/TU 04/12/2020 Chương trình hành động số 01-CT/TU ngày 04/12/2020 của Tỉnh ủy Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025
20 Quyết định số 3312/QĐ-UBND 26/11/2020 Quyết định số 3312/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh V/v thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com