hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Kế hoạch số 648/KH-UBND 25/01/2024 Kế hoạch số 648/KH-UBND ngày 15/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024-2025
2 Báo cáo số 04/BC-UBND 04/01/2024 Báo cáo số 04/BC-UBND ngày 04/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Sơ kết giữa kỳ (2021-2023) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
3 Quyết định số 16/QĐ-UBND 04/01/2024 Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
4 Thông báo số 412/TB-UBND 29/12/2023 Thông báo số 412/TB-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh tại Hội nghị sơ kết 3 năm (2021-2023) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và sơ kết phong trào thi đua “Quảng Nam Chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh
5 Quyết định số 2894/QĐ-UBND 28/12/2023 Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND ngày 28/11/2023 của HĐND tỉnh Quy định nội dung và mức hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách nhà nước để thực hiện một số nhiệm vụ chi thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6 Quyết định số 37/2023/QĐ-UBND 25/12/2023 Quyết định số 37/2023/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7 Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND 18/12/2023 Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Quy định việc quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình đối với các dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8 Quyết định số 2690/QĐ-UBND 15/12/2023 Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
9 Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND 28/11/2023 Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND ngày 28/11/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Quy định nội dung và mức hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách nhà nước để thực hiện một số nhiệm vụ chi thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
10 Quyết định số 45/QĐ-VPĐPNTM 20/11/2023 Quyết định số 45/QĐ-VPĐPNTM NGÀY 20/11/2023 của Văn phòng ĐP NTM tỉnh Quảng Nam Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - gói thầu: In Sổ tay Hướng dẫn đánh giá, xét công nhận xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022 - 2025
11 Quyết định số 2398/QĐ-UBND 08/11/2023 Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 08/11/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc điều chuyển kinh phí thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023
12 Công văn số 7349/ UBND-KTN 27/10/2023 Công văn số 7349/ UBND-KTN ngày 27/10/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v tập trung duy trì chuẩn đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2021 trở về trước theo Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2022-2025
13 Kế hoạch số 7292/KH-UBND 26/10/2023 Kế hoạch số 7292/KH-UBND ngày 26/10/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông để xử lý theo quy định của pháp luật
14 Công văn số 7000/ UBND-KTN 13/10/2023 Công văn số 7000/ UBND-KTN ngày 13/10/2023 V/v tập trung thực hiện mục tiêu cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
15 Công văn số 6958/UBND-KTN 11/10/2023 Công văn số 6958/UBND-KTN ngày 11/10/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v tập trung đẩy mạnh thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023
16 Thông báo số 11/TB-VPĐPNTM 27/09/2023 Thông báo số 11/TB-VPĐPNTM ngày 27/9/2023 của Văn phòng ĐP NTM tỉnh Quảng Nam Về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên kiêm nhiệm Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
17 Kế hoạch số 6082/KH-UBND 08/09/2023 Kế hoạch số 6082/KH-UBND ngày 05/9/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm (2021-2023) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
18 Thông báo số 273/TB-UBND 05/09/2023 Thông báo số 273/TB-UBND ngày 05/9/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 tại cuộc họp nghe báo cáo công tác phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn Chương trình MTQG (vốn sự nghiệp, vốn đầu tư) của các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể, đơn vị thuộc khối tỉnh
19 Quyết định số 1750/QĐ-UBND 17/08/2023 Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 17/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Tặng Bằng khen của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 06 xã, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2022)
20 Quyết định số 1721/QĐ-UBND 15/08/2023 Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com