hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Thông báo số 221/TB-UBND 25/06/2019 Thông báo số 221/TB-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh Kết luận của PCT UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh 6 tháng đầu năm 2019 trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM
2 Quyết định số 1789/QĐ-UBND 11/06/2019 Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh V/v thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
3 Công văn số 72/VPĐPNTM-KHNV 06/06/2019 Công văn số 72/VPĐPNTM-KHNV ngày 06/6/2019 của VPĐPNTM tỉnh V/v góp ý Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
4 Công văn số 69/VPĐP-HCTH 04/06/2019 Công văn số 69/VPĐP-HCTH ngày 04/6/2019 của VPĐPNTM tỉnh V/v tham gia Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2019
5 Quyết định số 1626/QĐ-UBND 03/06/2019 Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam năm 2019
6 Công văn số 66/VPĐPNTM-KHNV 31/05/2019 Công văn số 66/VPĐPNTM-KHNV ngày 31/5/2019 của VPĐPNTM tỉnh V/v góp ý dự thảo Quyết định Ban hành quy định đánh giá, xét công nhận "Thôn đạt chuẩn NTM" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7 Công văn số 2779/UBND-KTN 20/05/2019 Công văn số 2779/UBND-KTTH ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh danh sách thôn xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu tại Công văn số 3201/UBND-KTN ngày15/6/2018 của UBND tỉnh
8 Hướng dẫn số 64/HD-MTTQ-BTT 20/05/2019 Hướng dẫn số 64/HD-MTTQ-BTT ngày 20/5/2019 của UBMT TQVN tỉnh Hướng dẫn việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM
9 Thông báo số 168/TB-UBND 14/05/2019 Thông báo số 168/TB-UBND ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh Danh sách xã phấn đấu đạt chuẩn "Xã NTM nâng cao" và "Xã NTM kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020
10 Công văn số 2589/UBND-KTN 13/05/2019 Công văn số 2589/UBND-KTN ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh V/v chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019
11 Kế hoạch số 68/KH-BCĐ 09/05/2019 Kế hoạch số 68/KH-BCĐ ngày 09/5/2019 của Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
12 Quyết định số 1343/QĐ-UBND 09/05/2019 Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh V/v sửa đổi, bổ sung Quy định danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù và hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 1549/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh
13 Công văn số 2546/UBND-KTN 09/05/2019 Công văn số 2546/UBND-KTN ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh lộ trình và bổ sung xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020
14 Quyết định số 1341/QĐ-UBND 09/05/2019 Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
15 Quyết định số 1342/QĐ-UBND 09/05/2019 Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh V/v tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh
16 Quyết định số 1254/QĐ-UBND 26/04/2019 Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Tân Hiệp, thành phố Hội An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
17 Kế hoạch số 04/KH-BCĐ 25/04/2019 Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 25/4/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh Kiểm tra tình hình thực hiện Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025
18 Thông báo số 03/TB-VPĐPNTM 24/04/2019 Thông báo số 03/TB-VPĐPNTM ngày 24/4/2019 của VPĐPNTM tỉnh Kết luận của Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh tại Hội nghị toàn tỉnh hệ thống Văn phòng Điều phối NTM các cấp năm 2019
19 Quyết định số 1218/QĐ-UBND 23/04/2019 Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh V/v phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư năm 2019
20 Hướng dẫn số 12/HD-BCĐ 23/04/2019 Hướng dẫn số 12/HD-BCĐ ngày 23/4/2019 của Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" Thực hiện các danh hiệu văn hóa trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập, đổi tên cơ quan, đơn vị, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com