hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Công văn số 1596/UBND-KTTH 24/03/2020 Công văn số 1596/UBND-KTTH ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh V/v không quyết định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án thuộc Chương trình MTQG
2 Quyết định số 794/QĐ-UBND 24/03/2020 Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh Ban hành kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam năm 2020
3 Chỉ thị số 14/CT-TTg 24/03/2020 Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 24/3/2020 của TTCP Về chính sách hỗ trợ xã ATK, vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ
4 Công văn số 1563/UBND-KTN 23/03/2020 Công văn số 1563/UBND-KTN ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020
5 Công văn số 1456/UBND-KTN 18/03/2020 Công văn số 1456/UBND-KTN ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh V/v thống nhất lùi thời gian tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019
6 Quyết định số 710/QĐ-UBND 17/03/2020 Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của UBND tỉnh V/v công bố tạm thời áp dụng đơn giá nhân công, đơn giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh
7 Công văn số 08/BCĐ-VPĐP 16/03/2020 Công văn số 08/BCĐ-VPĐP ngày 16/3/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v hướng dẫn một số nội dung về lập hồ sơ, thủ tục đề nghị xét, công nhận thành phố Hội An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020
8 Quyết định số 01/VPĐPNTM 16/03/2020 Quyết định số 01/VPĐPNTM ngày 16/3/2020 của VPĐPNTM tỉnh V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018
9 Quyết định số 599/QĐ-UBND 09/03/2020 Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc đạt chuẩn NTM năm 2019
10 Quyết định số 600/QĐ-UBND 09/03/2020 Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành đạt chuẩn NTM năm 2019
11 Quyết định số 601/QĐ-UBND 09/03/2020 Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Tam Quang, huyện Núi Thành đạt chuẩn NTM năm 2019
12 Quyết định số 602/QĐ-UBND 09/03/2020 Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên đạt chuẩn NTM năm 2019
13 Quyết định số 603/QĐ-UBND 09/03/2020 Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước đạt chuẩn NTM năm 2019
14 Quyết định số 604/QĐ-UBND 09/03/2020 Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019
15 Quyết định số 541/QĐ-UBND 02/03/2020 Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn và hình thức khen thưởng trong Phong trào thi đua "Chung sức xây dựng NTM" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 3947/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam
16 Quyết định số 495/QĐ-UBND 26/02/2020 Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP - năm 2019 (Đợt 2) thuộc Đề án "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020
17 Quyết định số 33/QĐ-BCĐ 25/02/2020 Quyết định số 33/QĐ-BCĐ ngày 25/02/2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
18 Công văn số 513/BCH-VP 23/02/2020 Công văn số 513/BCH-VP ngày 23/02/2020 của BCHQS tỉnh V/v chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện và thẩm định chỉ tiêu 19.1 về xây dựng NTM năm 2019
19 Quyết định số 425/QĐ-UBND 19/02/2020 Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Quế Cường, huyện Quế Sơn đạt chuẩn NTM năm 2019
20 Công văn số 02/BCĐ-VPĐPNTM 19/02/2020 Công văn số 02/BCĐ-VPĐPNTM ngày 19/02/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v chọn xã, huyện, thôn để đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com