hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Kế hoạch số 6342/KH-UBND 17/11/2017 Kế hoạch số 6342/KH-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung các nội dung tổ chức sự kiện "Ngày Hàn Quốc tại tỉnh Quảng Nam"
2 Thông báo số 108/TB-BCĐ 17/11/2017 Thông báo số 108/TB-BCĐ ngày 17/11/2017 của Ban Chỉ đạo tỉnh Nội dung và Thể lệ Cuộc thi "Sáng tác biểu trưng về nông thôn mới Quảng Nam"
3 Công văn số 6328/UBND-KTN 16/11/2017 Công văn số 6328/UBND-KTN ngày 16/11/2017 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh thời gian UBND cấp huyện hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình UBND tỉnh thẩm định, xét công nhận "Xã đạt chuẩn nông thôn mới" năm2017
4 Công văn số 107/BCĐ-KTN 16/11/2017 Công văn số 107/BCĐ-KTN ngày 16/11/2017 của BCĐ tỉnh V/v báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành năm 2017 và đăng ký Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM
5 Công văn số 6271/UBND-KTTH 15/11/2017 Công văn số 6271/UBND-KTTH ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh V/v hướng dẫn tiêu chí xác định nợ đọng XDCB trong Chương trình MTQG xây dựng NTM và thực hiện xử lý nợ đọng XDCB của Chương trình
6 Công văn số 128/VPĐPNTM-KHNV 10/11/2017 Công văn số 128/VPĐPNTM-KHNV ngày 10/11/2017 của VPĐPNTM tỉnh V/v khen thưởng trong phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới" năm 2017
7 Quyết định số 3968/QĐ-UBND 09/11/2017 Quyết định số 3968/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của UBND tỉnh V/v cấp kinh phí cho các địa phương
8 Thông báo số 448/TB-UBND 07/11/2017 Thông báo số 448/TB-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh Danh sách các xã phấn đấu đạt chuẩn "Xã nông thôn mới kiểu mẫu", giai đoạn 2017-2020
9 Quyết định số 3842/QĐ-UBND 31/10/2017 Quyết định số 3842/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh V/v phân bổ chi tiết kế hoạch vốn sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
10 Công văn số 5817/UBND-KTN 25/10/2017 Công văn số 5817/UBND-KTN ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh V/v đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và xét công nhận thôn đạt chuẩn "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" năm 2017
11 Quyết định số 3739/QĐ-UBND 23/10/2017 Quyết định số 3739/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh V/v phân bổ chi tiết nguồn vốn ngân sách Trung ương khen thưởng cho thị xã Điện Bàn và 10 xã có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 (đợt 2)
12 Quyết định số 3638/QĐ-UBND 13/10/2017 Quyết định số 3638/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh Phê duyệt điều chỉnh đơn giá xây dựng mặt đường bê tông xi măng của các công trình kiên cố hóa mặt đường các tuyến đường huyện (ĐH) trên địa bàn tỉnh
13 Công văn số 11/BCĐ-VPĐPNTM 10/10/2017 Công văn số 11/BCĐ-VPĐPNTM ngày 10/10/2017 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v hướng dẫn lập thủ tục, hồ sơ đề nghị thẩm tra, thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2017-2020
14 Công văn số 5464/UBND-KTN 10/10/2017 Công văn số 5464/UBND-KTN ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh V/v khẩn trương thực hiện rà soát quy hoạch sắp xếp, bố trí dân cư gắn với xây dựng NTM theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam
15 Thông báo số 408/TB-UBND 10/10/2017 Thông báo số 408/TB-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp giao ban trực tuyến với các địa phương về kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đến cuối năm 2017
16 Quyết định số 3578/QĐ-UBND 09/10/2017 Quyết định số 3578/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của UBND tỉnh V/v đính chính lại mã số chương của các công trình thực hiện Chương trình xây dựng NTM của huyện Hiệp Đức được UBND tỉnh giao vốn tại Quyết định số 2651/QĐ-UBND ngày 25/7/2017
17 Quyết định số 3541/QĐ-UBND 04/10/2017 Quyết định số 3541/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh một số nội dung Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã, huyện đạt chuẩn NTM; thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2598/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam
18 Quyết định số 3521/QĐ-UBND 29/09/2017 Quyết định số 3521/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM từ nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung năm 2017
19 Công văn số 10/BCĐ-VPĐPNTM 29/09/2017 Công văn số 10/BCĐ-VPĐPNTM ngày 29/9/2017 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v tham gia Cuộc thi báo chí viết về NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp
20 Báo cáo số 02/BC-BCĐ 29/09/2017 Báo cáo số 02/BC-BCĐ ngày 29/9/2017 của Ban Chỉ đạo tỉnh Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 9 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đến cuối năm 2017
1234567

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com