hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Quyết định số 1541/QĐ-UBND 26/06/2024 Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 26/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công nhận xã Ninh Phước, huyện Nông Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
2 Quyết định số 1542/QĐ-UBND 26/06/2024 Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 26/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công nhận xã Quế An, huyện Quế Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
3 Quyết định số 1543/QĐ-UBND 26/06/2024 Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 26/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công nhận xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023
4 Quyết định số 1544/QĐ-UBND 26/06/2024 Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 26/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công nhận xã Quế Minh, huyện Quế Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
5 Quyết định số 1545/QĐ-UBND 26/06/2024 Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 26/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công nhận xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
6 Kế hoạch số 4486/KH-UBND 18/06/2024 Kế hoạch số 4486/KH-UBND ngày 18/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về Tổ chức cuộc thi ‘‘Vườn - Tường - Đường đẹp’’, ‘‘Mô hình phát triển sản xuất hiệu quả’’, “Cơ sở vật chất trường mầm non/mẫu giáo đạt chuẩn’’, ‘‘Điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi’’ và ‘‘Thôn nông thôn mới kiểu mẫu’’ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2025
7 Quyết định số 1558/QĐ-BGDĐT 04/06/2024 Quyết định số 1558/QĐ-BGDĐT ngày 04/6/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Công bố chỉ tiêu tiêu chí giáo dục của tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025 và sửa đổi tiêu chí giáo dục và đào tạo của Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
8 Quyết định số 1127/QĐ-UBND 10/05/2024 Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 10/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc sửa đổi, bổ sung về khu vực áp dụng và một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
9 Quyết định số 964/QĐ-UBND 19/04/2024 Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Quy định một số chỉ tiêu của Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh
10 Quyết định số 913/QĐ-UBND 15/04/2024 Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Ban hành các định mức kinh tế, kỹ thuật cây trồng, vật nuôi áp dụng trong các mô hình, dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
11 Quyết định số 861/QĐ-UBND 09/04/2024 Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 09/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công nhận xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
12 Quyết định số 862/QĐ-UBND 09/04/2024 Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 09/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công nhận xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
13 Công văn số 2251/BTNMT-KSONTM 09/04/2024 Công văn số 2251/BTNMT-KSONTM ngày 09/4/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v hợp nhất hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí nông thôn mới và Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao cấp xã, huyện và các tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
14 Kế hoạch số 2100/KH-UBND 26/03/2024 Kế hoạch số 2100/KH-UBND ngày 26/3/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024
15 Hướng dẫn số 08/HD-CĐN 20/03/2024 Hướng dẫn số 08/HD-CĐN ngày 20/3/2024 của Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Nam Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động năm 2024
16 Quyết định số 491/QĐ-UBND 07/03/2024 Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 07/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Về việc phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024
17 Công văn số 1053/UBND-KTTH 15/02/2024 Công văn số 1053/UBND-KTTH ngày 15/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh
18 Kế hoạch số 648/KH-UBND 25/01/2024 Kế hoạch số 648/KH-UBND ngày 15/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024-2025
19 Báo cáo số 04/BC-UBND 04/01/2024 Báo cáo số 04/BC-UBND ngày 04/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Sơ kết giữa kỳ (2021-2023) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
20 Quyết định số 16/QĐ-UBND 04/01/2024 Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com