hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Công văn số 14/BCĐ-VPĐPNTM 17/08/2018 Công văn số 14/BCĐ-VPĐPNTM ngày 17/8/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 02/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh
2 Quyết định số 2470/QĐ-UBND 16/08/2018 Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh, bổ sung thành viên Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
3 Công văn số 13/BCĐ-VPĐPNTM 16/08/2018 Công văn số 13/BCĐ-VPĐPNTM ngày 16/8/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v báo cáo kết quả thực hiện nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2018 và kế hoạch năm 2019 trong Chương trình MTQG xây dựng NTM
4 Báo cáo số 117/BC-UBND 13/08/2018 Báo cáo số 117/BC-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh Sơ kết 03 năm (2016-2018) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện giai đoạn 2018-2020
5 Công văn số 1248/SNN&PTNT-PTNT 10/08/2018 Công văn số 1248/SNN&PTNT-PTNT ngày 10/8/2018 của Sở NN&PTNT V/v giới thiệu một số văn bản quy định nội dung, mức hỗ trợ cho chủ thể sản xuất tham gia Phương án thí điểm phát triển sản phẩm OCOP năm 2018
6 Quyết định số 2413/QĐ-UBND 10/08/2018 Quyết định số 2413/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Bình Sa, huyện Thăng Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
7 Quyết định số 2404/QĐ-UBND 09/08/2018 Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Quyết định số 3684/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh
8 Quyết định số 2379/QĐ-UBND 08/08/2018 Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh V/v phân bổ kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi cho các xã đạt chuẩn NTM năm 2017
9 Quyết định số 2380/QĐ-UBND 08/08/2018 Quyết định số 2380/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh V/v phân bổ kế hoạch vốn cho UBND các huyện, thành phố để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
10 Công văn số 65/BCĐ-KTN 03/08/2018 Công văn số 65/BCĐ-KTN ngày 03/8/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 19/QĐ-BCĐ ngày 19/3/2018 của Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh
11 Kế hoạch số 4225/KH-UBND 01/08/2018 Kế hoạch số 4225/KH-UBND ngày 01/8/2018 của UBND tỉnh Rà soát, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
12 Công văn số 4197/UBND-KTTH 01/08/2018 Công văn số 4197/UBND-KTTH ngày 01/8/2018 của UBND tỉnh V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018
13 Quyết định số 2285/QĐ-UBND 31/07/2018 Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
14 Quyết định số 2314/QĐ-UBND 31/07/2018 Quyết định số 2314/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Phê duyệt dự án Mô hình thí điểm Doanh nghiệp - Hợp tác xã - Nông dân tiêu thụ lúa giống và cung ứng vật tư nông nghiệp đối với vùng sản xuất tập trung tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
15 Quyết định số 2315/QĐ-UBND 31/07/2018 Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Phê duyệt dự án Mô hình thí điểm Doanh nghiệp - Hộ kinh doanh - Nông dân tiêu thụ sắn và cung ứng vật tư nông nghiệp đối với vùng sản xuất không tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
16 Quyết định số 2290/QĐ-UBND 31/07/2018 Quyết định số 2290/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Phê duyệt Phương án thí điểm phát triển sản phẩm OCOP năm 2018 theo Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030
17 Quyết định số 2286/QĐ-UBND 31/07/2018 Quyết định số 2286/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh V/v bổ sung nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện Đề án "Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030" cho Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
18 Quyết định số 58/QĐ-SXD 30/07/2018 Quyết định số 58/QĐ-SXD ngày 30/7/2018 của Sở Xây dựng Công bố mẫu hợp đồng thi công xây dựng trong Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 2018-2020)
19 Công văn số 12/BCĐ-VPĐPNTM 25/07/2018 Công văn số 12/BCĐ-VPĐPNTM ngày 25/7/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v lập kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019
20 Công văn số 744/STT&TT-CNTT 20/07/2018 Công văn số 744/STT&TT-CNTT ngày 20/7/2018 của Sở TT&TT V/v hướng dẫn xây dựng Trang thông tin điện tử cấp xã theo Bộ tiêu chí Nông thôn mới
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com