hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Thông báo số 339/TB-UBND 16/10/2019 Thông báo số 339/TB-UBND ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh Danh sách các thôn phấn đấu "Thôn đạt chuẩn NTM" ngoài phạm vi Đề án thôn khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020
2 Công văn số 6130/UBND-KTN 14/10/2019 Công văn số 6130/UBND-KTN ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh V/v giao nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức Hội thảo "Khai thác du lịch nông nghiệp, văn hóa, sinh thái dựa vào cộng đồng trong xây dựng NTM tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung"
3 Công văn số 14/BCĐ-VPĐPNTM 30/09/2019 Công văn số 14/BCĐ-VPĐPNTM ngày 30/9/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
4 Báo cáo số 165/BC-UBND 30/09/2019 Báo cáo số 165/BC-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
5 Công văn số 116/VPĐPNTM-KHNV 27/09/2019 Công văn số 116/VPĐPNTM-KHNV ngày 27/9/2019 của VPĐPNTM tỉnh V/v hướng dẫn quản lý và sử dụng vốn ngân sách tỉnh phân bổ tại Quyết định số 2705/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh
6 Công văn số 1215/SVHTTDL-NSVHGĐ 25/09/2019 Công văn số 1215/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 25/9/2019 của Sở VH-TT&DL V/v kiểm tra, bình xét, công nhận danh hiệu văn hóa trong Phong trào TDĐKXDĐSVHnăm 2019 theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP
7 Kế hoạch số 08/KH-BCĐ 20/09/2019 Kế hoạch số 08/KH-BCĐ ngày 20/9/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh Tập huấn quy định đánh giá, xét công nhận và công bố "Xã đạt chuẩn NTM nâng cao" và "Xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2019
8 Kế hoạch số 07/KH-BCĐ 16/09/2019 Kế hoạch số 07/KH-BCĐ ngày 16/9/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh Kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tại các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019
9 Công văn 114/VPĐPNTM-KHNV 16/09/2019 Công văn 114/VPĐPNTM-KHNV ngày 16/9/2019 của VPĐPNTM tỉnh V/v góp ý dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 3947/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND tỉnh
10 Công văn số 112/VPĐPNTM-KHNV 12/09/2019 Công văn số 112/VPĐPNTM-KHNV ngày 12/9/2019 của VPĐPNTM tỉnh V/v báo cáo kết quả thực hiện nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2019 và kế hoạch năm 2020 trong Chương trình MTQG xây dựng NTM
11 Công văn số 11/BCĐ-VPĐPNTM 10/09/2019 Công văn số 11/BCĐ-VPĐPNTM ngày 10/9/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v tập trung công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019
12 Quyết định số 2782/QĐ-UBND 03/09/2019 Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của UBND tỉnh Ban hành quy định đánh giá, xét công nhận và công bố "Xã đạt chuẩn NTM nâng cao" và "Xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020
13 Công văn số 104/VPĐPNTM-KHNV 29/08/2019 Công văn số 104/VPĐPNTM-KHNV ngày 29/8/2019 của VPĐPNTM tỉnh V/v góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2834/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh
14 Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND 29/08/2019 Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh Quy định đơn giá đối với các loại cây trồng, hoa màu, các loại con vật nuôi; mật độ cây trồng; mức hỗ trợ đối với tài sản khai thác nghề biển, nghề sông để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
15 Công văn số 5177/UBND-KTN 29/08/2019 Công văn số 5177/UBND-KTN ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh lộ trình xã phấn đấu đạt chuẩn NTM từ năm 2020 sang năm 2019
16 Quyết định số 2705/QĐ-UBND 26/08/2019 Quyết định số 2705/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh V/v phân bổ kế hoạch vốn từ nguồn vượt thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2018 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
17 Kế hoạch số 4844/KH-UBND 16/08/2019 Kế hoạch số 4844/KH-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh Tổ chức cuộc thi "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
18 Công văn số 4797/UBND-KTN 15/08/2019 Công văn số 4797/UBND-KTN ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh V/v góp ý dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố Tam Kỳ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018
19 Quyết định số 2594/QĐ-UBND 14/08/2019 Quyết định số 2594/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh V/v sửa đổi, bổ sung sản phẩm, chủ thể sản xuất tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2019
20 Quyết định số 2536/QĐ-UBND 07/08/2019 Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày07/8/2019 của UBND tỉnh V/v phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019 (đợt 2)
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com