hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Giấy mời số 755/GM-UBND 20/09/2017 Giấy mời số 755/GM-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh Họp giao ban trực tuyến Chương trình NTM trong 9 tháng đầu năm 2017
2 Quyết định số 3407/QĐ-UBND 19/09/2017 Quyết định số 3407/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị áp dụng đối với cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh
3 Kế hoạch số 4929/KH-UBND 14/09/2017 Kế hoạch số 4929/KH-UBND ngày 14/9/2017 của UBND tỉnh Tổ chức Hội nghị đánh giá và chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh năm 2017
4 Công văn số 89/VPĐPNTM-HCTH 07/09/2017 Công văn số 89/VPĐPNTM-HCTH ngày 07/9/2017 của VPĐPNTM tỉnh V/v kiểm tra kết thúc khóa học "Chương trình Đào tạo từ xa về xây dựng nông thôn mới" (lần 2)
5 Công văn số 88/VPĐPNTM-HCTH 06/09/2017 Công văn số 88/VPĐPNTM-HCTH ngày 06/9/2017 của VPĐPNTM tỉnh V/v báo cáo kết quả Chương trình nông thôn mới đến tháng 9/2017
6 Thông báo số 333/TB-UBND 30/08/2017 Thông báo số 333/TB-UBND ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh Danh sách các xã được chọn phấn đấu đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2020
7 Quyết định số 3150/QĐ-UBND 29/08/2017 Quyết định số 3150/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-TU của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ tư (Khóa XXI) về phát triển kinh tế - xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam
8 Quyết định số 3076/QĐ-UBND 24/08/2017 Quyết định số 3076/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh V/v thực hiện đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
9 Công văn số 285/CCQLCL 24/08/2017 Công văn số 285/CCQLCL ngày 24/8/2017 của Chi cục QLCLNLS&TS V/v hướng dẫn thực hiện hồ sơ minh chứng tiêu chí số 17.8 về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
10 Quyết định số 3025/QĐ-UBND 22/08/2017 Quyết định số 3025/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của UBND tỉnh Ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận thôn đạt chuẩn "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020
11 Quyết định số 3049/QĐ-UBND 22/08/2017 Quyết định số 3049/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của UBND tỉnh V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
12 Công văn số 81/VPĐPNTM-HCTH 18/08/2017 Công văn số 81/VPĐPNTM-HCTH ngày 18/8/2017 của VPĐPNTM tỉnh V/v kiểm tra kết thúc khóa học "Chương trình Đào tạo từ xa về xây dựng nông thôn mới"
13 Giấy mời số 07/GM-VPĐPNTM 15/08/2017 Giấy mời số 07/GM-VPĐPNTM ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh Tập huấn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã, huyện đạt chuẩn NTM; thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; đánh giá, xét công nhận và công bố thôn đạt chuẩn "Khu dân cư NTM kiểu mẫu"
14 Thông báo số 296/TB-UBND 14/08/2017 Thông báo số 296/TB-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp với 02 huyện: Phú Ninh và Duy Xuyên về Kế hoạch thực hiện đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2020
15 Kế hoạch số 06/KH-BCĐ 11/08/2017 Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 11/8/2017 của Ban Chỉ đạo tỉnh Tập huấn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã, huyện đạt chuẩn NTM; thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; đánh giá, xét công nhận và công bố thôn đạt chuẩn "Khu dân cư NTM kiểu mẫu"
16 Quyết định số 2895/QĐ-UBND 11/08/2017 Quyết định số 2895/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh Ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
17 Kế hoạch số 05/KH-BCĐ 10/08/2017 Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 10/8/2017 của Ban Chỉ đạo tỉnh Kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tại các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016-2020 (đợt 2)
18 Quyết định số 2879/QĐ-UBND 09/08/2017 Quyết định số 2879/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh Phê duyệt, ban hành thiết kế mẫu mặt đường bê tông đường dân sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
19 Quyết định số 2832/QĐ-UBND 04/08/2017 Quyết định số 2832/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh một số nội dung trong Bộ tiêu chí "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" ban hành kèm theo Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam
20 Công văn số 4085/UBND-KTN 04/08/2017 Công văn số 4085/UBND-KTN ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh V/v áp dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đã ban hành và thực hiện các thiết kế mẫu mới thuộc Chương trình MTQG
12345

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com