hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Quyết định số 1143/QĐ-BTP 20/06/2024 Quyết định số 1143/QĐ-BTP nagyf 20/6/2024 của Bộ Tư pháp ban hành Hướng dẫn nội dung tiêu chí, chỉ tiêu "tiếp cận pháp luật" trong đánh giá nông thôn mới và đô thị văn minh
2 Công văn 3384/BXD-QHKT 06/06/2024 Công văn 3384/BXD-QHKT ngày 06/6/2024 của Bộ Xây dựng về việc văn bản hợp nhất hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao cấp xã, huyện giai đoạn 2021-2025
3 Quyết định số 1531/QĐ-BYT 05/06/2024 Quyết định số 1531/QĐ-BYT ngày 05/6/2024 của Bộ Y tế Ban hành Văn bản hợp nhất về hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí nông thôn mới và Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao cấp xã, huyện và tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
4 Quyết định số 1327/QĐ-BCT 03/06/2024 Quyết định số 1327/QĐ-BCT ngày 03/6/2024 của Bộ Công thương Ban hành hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực Công thương trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới, Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và Tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021-2025
5 Quyết định số 1099/QĐ-BKHĐT 07/05/2024 Quyết định số 1099/QĐ-BKHĐT ngày 07/5/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố các chỉ tiêu về Hợp tác xã, Tổ hợp tác và Khu công nghiệp và ban hành quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
6 Hướng dẫn số 04/HD-BCA-V05 18/03/2024 Hướng dẫn số 04/HD-BCA-V05 ngày 18/3/2024 của Bộ Công an thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về an ninh, trật tự đối với xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
7 Quyết định số 03/2024/QĐ-TTg 07/03/2024 Quyết định số 03/2024/QĐ-TTg ngày 07/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
8 Quyết định số 211/QĐ-TTg 01/03/2024 Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của thủ tướng Chính phủ Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; Bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021-2025
9 Công văn số 267/BNN-VPĐP 09/01/2024 Công văn số 267/BNN-VPĐP ngày 09/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT V/v triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp
10 Công văn số 8680/BNN-VPĐP 27/11/2023 Công văn số 8680/BNN-VPĐP ngày 27/11/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT V/v đảm bảo chất lượng thẩm định địa phương đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM
11 Công điện số 825/CĐ-TTg 15/09/2023 Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ Triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy
12 Nghị định số 59/2023/NĐ-CP 14/08/2023 Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
13 Công văn số 5424/BNN-VPĐP 09/08/2023 Công văn số 5424/BNN-VPĐP ngày 09/8/2023 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp
14 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP 24/06/2023 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
15 Công văn số 2309/BXD-QHKT 05/06/2023 Công văn số 2309/BXD-QHKT ngày 05/6/2023 của Bộ Xây dựng V/v rà soát công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng
16 Công văn số 3445/BNN-VPĐP 29/05/2023 Công văn số 3445/BNN-VPĐP ngày 29/5/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v hương dân tam thơi vê triên khai xây dưng mô hinh thi điêm xa NTM thông minh, xa thương mai điện tử
17 Quyết định số 29/QĐ-BCĐCTMTQG 25/04/2023 Quyết định số 29/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 24/5/2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 Về việc ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
18 Công văn 2314/BNN-VPĐP 13/04/2023 Công văn 2314/BNN-VPĐP ngày 13/4/2023 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v quan tâm, đẩy mạnh quy hoạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hoá giai đoạn 2021-2025
19 Thông tư số 02/2023/TT-BXD 03/03/2023 Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dụng về hợp đồng xây dựng
20 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 21/12/2022 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com