hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Công văn số 9088/BNN-VPĐP 23/11/2018 Công văn số 9088/BNN-VPĐP ngày 23/11/2018 của Bộ NN&PTNT V/v tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 712
2 Công văn số 8283/BNN-VPĐP 23/10/2018 Công văn số 8283/BNN-VPĐP ngày 23/10/2018 của Bộ NN&PTNT V/v hướng dẫn nội dung thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với huyện đã đạt chuẩn NTM
3 Quyết định số 4142/QĐ-BNN-KTHT 23/10/2018 Quyết định số 4142/QĐ-BNN-KTHT ngày 23/10/2018 của Bộ NN&PTNT Ban hành hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu "Có vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, kinh doanh hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu" thuộc tiêu chí Sản xuất - Thu nhập - Hộ nghèo trong Tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
4 Quyết định số 1385/QĐ-TTg 21/10/2018 Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới,vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020
5 Công văn số 6048/BYT-KH-TC 10/10/2018 Công văn số 6048/BYT-KH-TC ngày 10/10/2018 của Bộ Y tế V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí y tế trong xây dựng xã NTM kiểu mẫu theo Quyết định 691/QĐ-TTg
6 Công văn số 9787/VPCP-KSTT 09/10/2018 Công văn số 9787/VPCP-KSTT ngày 09/10/2018 của VPCP V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
7 Nghị định số 122/2018/NĐ-CP 17/09/2018 Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"
8 Nghị định số 120/2018/NĐ-CP 13/09/2018 Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020
9 Quyết định số 3594/QĐ-BNN-KTHT 13/09/2018 Quyết định số 3594/QĐ-BNN-KTHT ngày 13/9/2018 của Bộ NN&PTNT Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020"
10 Nghị định số 116/2018/NĐ-CP 07/09/2018 Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
11 Thông báo số 336/TB-VPCP 04/09/2018 Thông báo số 336/TB-VPCP ngày 04/9/2018 của VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP và Quyết định số 461/QĐ-TTg về phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
12 Nghị định số 109/2018/NĐ-CP 29/08/2018 Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của TTCP Nông nghiệp hữu cơ
13 Thông báo số 310/TB-VPCP 24/08/2018 Thông báo số 310/TB-VPCP ngày 24/8/2018 của VPCP Kết luận của PTTg Vương Đình Huệ tại Hội nghị Tổng kết Chương trình Khoa học công nghệ phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2012-2017 và định hướng giai đoạn 2018-2020
14 Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW 22/08/2018 Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 22/8/2018 của Ban Chỉ đạo TW Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020
15 Công văn số 5770/BKHĐT-KTNN 20/08/2018 Công văn số 5770/BKHĐT-KTNN ngày 20/8/2018 của Bộ KH&ĐT V/v ban hành hướng dẫn tiêu chí xã NTM kiểu mẫu
16 Công văn số 3401/LĐTBXH-VPQGGN 17/08/2018 Công văn số 3401/LĐTBXH-VPQGGN ngày 17/8/2018 của Bộ LĐ-TB&XH V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí Hộ nghèo tại Quyết định số 691/QĐ-TTg về tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
17 Kế hoạch số 6390/KH-BNN-KTHT 17/08/2018 Kế hoạch số 6390/KH-BNN-KTHT ngày 17/8/2018 của Bộ NN&PTNT Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp với các doanh nghiệp đến năm 2020
18 Thông báo số 289/TB-VPCP 14/08/2018 Thông báo số 289/TB-VPCP ngày 14/8/2018 của Văn phòng Chính phủ Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị về xây dựng NTM tại các thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững
19 Quyết định số 1010/QĐ-TTg 10/08/2018 Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của TTCP Về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn
20 Quyết định số 965/QĐ-TTg 07/08/2018 Quyết định số 965/QĐ-TTg ngày 07/8/2018 của TTCP Sửa đổi Điều 3 Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các huyện nghèo và các huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com