hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Quyết định số 435/QĐ-TTg 21/04/2018 Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 21/4/2018 của TTCP Ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020
2 Thông báo số 105/TB-VPCP 16/03/2018 Thông báo số 105/TB-VPCP ngày 16/3/2018 của VPCP Kết luận của Phó TTg Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện các chương trình MTQG năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
3 Quyết định số 275/QĐ-TTg 07/03/2018 Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020
4 Công văn số 1345/BNN-VPĐP 08/02/2018 Công văn số 1345/BNN-VPĐP ngày 08/02/2018 của Bộ NN&PTNT V/v hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020
5 Công văn số 1245/BNN-VPĐP 02/02/2018 Công văn số 1245/BNN-VPĐP ngày 02/02/2018 của Bộ NN&PTNT V/v tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
6 Công văn số 93/BNN-VPĐP 05/01/2018 Công văn số 93/BNN-VPĐP ngày 05/01/2018 của Bộ NN&PTNT V/v hướng dẫn bổ sung thực hiện chỉ tiêu 18.6 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
7 Công văn số 10745/BNN-VP 27/12/2017 Công văn số 10745/BNN-VP ngày 27/12/2017 của Bộ NN&PTNT V/v hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ II
8 Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT 14/12/2017 Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình MTQG ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
9 Thông tư số 13/2017/TT-BXD 08/12/2017 Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 của Bộ Xây dựng Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng
10 Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP 21/11/2017 Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/11/2017 của Bộ NN&PTNT Ban hành Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất trong Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020
11 Quyết định số 1760/QĐ-TTg 10/11/2017 Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
12 Nghị định 107/2017/NĐ-CP 15/09/2017 Nghị định 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã
13 Quyết định số 3800/QĐ-BYT 21/08/2017 Quyết định số 3800/QĐ-BYT ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh V/v phê duyệt tài liệu hướng dẫn thực hiện can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020
14 Chỉ thị số 6524/CT-BNN-KHCN 07/08/2017 Chỉ thị số 6524/CT-BNN-KHCN ngày 07/8/2017 của Bộ NN&PTNT Về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4
15 Công văn số 3994/UBND-KTN 02/08/2017 Công văn số 3994/UBND-KTN ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh V/v triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới trong 6 tháng cuối năm2017
16 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
17 Thông tư số 07/2017/TT-BTP 28/07/2017 Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp Quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
18 Báo cáo 104/BC-UBND 25/07/2017 Báo cáo 104/BC-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 6 tháng đầu năm 2017
19 Công văn 5842/BNN-VPĐP 18/07/2017 Công văn 5842/BNN-VPĐP ngày 18/7/2017 của Bộ NN&PTNT V/v phát hành các chuyên đề tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM các cấp, giai đoạn 2016-2020
20 Quyết định số 2986/QĐ-BNN-VPĐP 12/07/2017 Quyết định số 2986/QĐ-BNN-VPĐP ngày 12/7/2017 của Bộ NN&PTNT Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com