hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Quyết định số 221/QĐ-TTg 01/03/2024 Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của thủ tướng Chính phủ Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; Bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021-2025
2 Công văn số 267/BNN-VPĐP 09/01/2024 Công văn số 267/BNN-VPĐP ngày 09/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT V/v triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp
3 Công văn số 8680/BNN-VPĐP 27/11/2023 Công văn số 8680/BNN-VPĐP ngày 27/11/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT V/v đảm bảo chất lượng thẩm định địa phương đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM
4 Công điện số 825/CĐ-TTg 15/09/2023 Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ Triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy
5 Nghị định số 59/2023/NĐ-CP 14/08/2023 Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
6 Công văn số 5424/BNN-VPĐP 09/08/2023 Công văn số 5424/BNN-VPĐP ngày 09/8/2023 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp
7 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP 24/06/2023 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
8 Công văn số 2309/BXD-QHKT 05/06/2023 Công văn số 2309/BXD-QHKT ngày 05/6/2023 của Bộ Xây dựng V/v rà soát công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng
9 Công văn số 3445/BNN-VPĐP 29/05/2023 Công văn số 3445/BNN-VPĐP ngày 29/5/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v hương dân tam thơi vê triên khai xây dưng mô hinh thi điêm xa NTM thông minh, xa thương mai điện tử
10 Quyết định số 29/QĐ-BCĐCTMTQG 25/04/2023 Quyết định số 29/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 24/5/2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 Về việc ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
11 Công văn 2314/BNN-VPĐP 13/04/2023 Công văn 2314/BNN-VPĐP ngày 13/4/2023 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v quan tâm, đẩy mạnh quy hoạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hoá giai đoạn 2021-2025
12 Thông tư số 02/2023/TT-BXD 03/03/2023 Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dụng về hợp đồng xây dựng
13 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 21/12/2022 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
14 Báo cáo số 139/BC-BTTTT 28/09/2022 Báo cáo số 139/BC-BTTTT ngày 28/9/2022 của Bộ Thông tin - truyền thông về Tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025
15 Hướng dẫn số 90/HD-MTTW-BTT 20/09/2022 Hướng dẫn số 90/HD-MTTW-BTT ngày 20/9/2022 của UBMTTQ VN Trung ương việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
16 Công văn số 9540/BTC-ĐT 19/09/2022 Công văn số 9540/BTC-ĐT ngày 19/9/2022 của Bộ Tài chính về việc thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia
17 Quyết định số 3360/QĐ-BNN-VPĐP 06/09/2022 Quyết định số 3360/QĐ-BNN-VPĐP ngày 06/9/2022 của Bộ NN&PTNT Phê duyệt Khung chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025
18 Hướng dẫn số 2358/HD-BTĐKT 31/08/2022 Hướng dẫn số 2358/HD-BTĐKT ngày 31/8/2022 của Ban Thi đua - khen thưởng trung ương về khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025
19 Quyết định số 757/QĐ-LĐTBXH 18/08/2022 Quyết định số 757/QĐ-LĐTBXH ngày 18/8/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu lĩnh vực lao động, xã hội thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025
20 Thông tư số 53/2022/TT-BTC 12/08/2022 Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiên Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com