hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 1327/QĐ-BCT
Ngày ban hành 03/06/2024
Người ký Bà Phan Thị Thắng - Thứ trưởng Bộ Công thương
Trích yếu Quyết định số 1327/QĐ-BCT ngày 03/6/2024 của Bộ Công thương Ban hành hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực Công thương trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới, Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và Tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành Bộ Công thương
Ngày có hiệu lực 03/06/2024
Tài liệu đính kèm Quyết định số 1327/QĐ-BCT
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com