hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Điện Quang quyết tâm đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên trên địa bàn tỉnh (24/09/2023)
Xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn là điểm sáng trong mô hình xây dựng nông thôn mới nói riêng của thị xã và trên địa bàn tỉnh nói chung.

Khi phát động xây dựng nông thôn mới năm 2010, địa phương đạt 12 tiêu chí và đến năm 2014, địa phương là một trong 10 xã đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; diện mạo nông thôn có rất nhiều khởi sắc, cơ sở hạ tầng được đầu tư hoàn thiện, hình thành được nhiều mô hình phát triển sản xuất hiệu quả, thu nhập của người dân được nâng cao, thoát nghèo bền vững, cảnh quan môi trường, an ninh quốc phòng được giữ vững, nhất là đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục.

Tuyến đường đẹp thôn Phú Văn, xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn.

Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương đã tập trung thực hiện đảm bảo duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Trong đó, quan tâm tập trung xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và có 6/6 thôn được UBND thị xã quyết định công nhận đạt chuẩn, hiện nay đảm bảo điều kiện duy trì đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2022-2025. Bên cạnh việc tập trung duy trì tiêu chí xã nông thôn mới, hướng đến phấn đấu xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; năm 2021, xã Điện Quang được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí của giai đoạn 2016-2020 (toàn tỉnh có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao).

 

Một số hình ảnh nổi trội về hoạt động trên lĩnh vực văn hóa trên địa bàn xã.

Kế hoạch năm 2023, xã Điện Quang phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu (nội dung kiểu mẫu nổi trội về lĩnh vực văn hóa) theo qui định tại Quyết định số 2429/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh. Kết quả dự kiến đạt đến nay theo các chỉ tiêu quy định:

Về xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: Được UBND tỉnh công nhận xã nông thôn mới nâng cao năm 2021 (tại Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 30/3/2022) và hiện nay đảm bảo duy trì đạt chuẩn 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2022-2025;

Về thu nhập: Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 là 60,15 triệu đồng/người/năm và dự kiến thu nhập bình quân đầu người năm 2023 bảo đảm cao hơn 10% so với mức thu nhập bình quân đầu người theo quy định đạt chuẩn đối với xã nông thôn mới nâng cao trong cùng thời điểm đánh giá;

Về mô hình thôn thông minh: Địa phương chọn thôn Bảo An xây dựng mô hình thôn thông minh, hiện nay chưa đạt chuẩn, đang tập trung thực hiện để đáp ứng đủ các yêu cầu về thiết chế, hạ tầng và con người trong năm 2023;

Về nội dung kiểu mẫu nổi trội về Văn hóa: Đến nay đã đạt chuẩn theo quy định. Trong đó: có 5/6 thôn đạt chuẩn thôn văn hóa từ 8 năm liên tục trở lên, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới 11 năm liên tục; trên 97% số hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa 03 năm liên tục; trên 95% hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xã có 02 mô hình văn hóa, thể thao tiêu biểu và mỗi thôn đều có câu lạc bộ văn nghệ hoặc thể thao; trên địa bàn xã không có trường hợp bạo lực gia đình phải góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư; đền thờ/miếu xóm/cổng làng được cải tạo, chỉnh trang sạch sẽ, gọn gàng phù hợp với thuần phong mỹ tục của địa phương.

Phấn đấu mục tiêu đến cuối năm 2023, xã Điện Quang thực hiện đảm bảo đạt chuẩn quy định về mô hình thôn thông minh (thôn Bảo An), qua đó đủ các điều kiện đạt chuẩn quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu. Xã đang tập trung tổ chức đánh giá, lập các hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 trong tháng 12/2023 theo quy định tại Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 26/5/2023 của UBND tỉnh. Dự kiến đây là xã đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định mới của giai đoạn 2022-2025./.

 

V.U Khue

Lượt xem:  315 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com