hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Quế Sơn đẩy mạnh hỗ trợ xây dựng làng quê kiểu mẫu (27/02/2023)
Những năm qua, huyện Quế Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tích cực hỗ trợ nhiều địa phương xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu/nay là thôn NTM kiểu mẫu. Diện mạo nhiều làng quê khởi sắc; nhờ vậy trên địa bàn huyện đã có tuyến đường đẹp, vườn đẹp đạt giải thưởng cao tại cuộc thi NTM năm 2021 do tỉnh tổ chức.

Tuyến đường đi tổ 7, thôn Hương Quế Nam, Quế Phú, Quế Sơn (đạt giải nhất tuyến đường đẹp tại cuộc thi NTM năm 2021 do tỉnh tổ chức).

Trên địa bàn huyện Quế Sơn có 11 xã tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong số 11 xã trên toàn huyện, đến nay Quế Sơn có 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Quế Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Phú, Quế Mỹ, Quế Châu, Quế Long. Riêng Quế Phú được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. Hiện nay, các đơn vị liên quan của huyện khẩn trương hoàn tất thủ tục để đề nghị UBND tỉnh công nhận xã Quế Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Theo lộ trình, năm 2023 huyện sẽ có 2 xã đạt chuẩn là Quế Minh và Quế An, năm 2024 thêm 2 xã cuối cùng về đích là Quế Phong và Quế Thuận. Cuối năm 2025, Quế Sơn phấn đấu có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó Quế Phú phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024. Mục tiêu Quế Sơn đặt ra là phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025. Trong quá trình thực hiện chương trình nông thôn mới, 5 năm gần đây Quế Sơn đặc biệt quan tâm hỗ trợ xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện xác định mô hình này là nền tảng cơ bản để hình thành những làng quê đáng sống.

Tính đến cuối năm 2022 này, trên địa bàn Quế Sơn đã có 12 thôn được UBND huyện công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, Quế Xuân 1 và Quế Phú mỗi xã có 4 thôn, Quế Mỹ có 2 thôn, Quế Xuân 2 và Quế Châu mỗi xã có 1 thôn. Bước sang giai đoạn 2022-2025, địa bàn thôn thực hiện theo Bộ tiêu chí “Thôn NTM kiểu mẫu”, thôn đã được công nhận đạt chuẩn xây dựng Phương án, thực hiện duy trì đạt chuẩn và các thôn còn lại cũng xây dựng Phương án trình huyện phê duyệt theo Bộ tiêu chí mới quy định. Theo kế hoạch, trong năm 2023, huyện sẽ tiếp tục linh hoạt lồng ghép nhiều nguồn vốn hỗ trợ các địa phương xây dựng mô hình này, phấn đấu có thêm 14 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu.

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được tại cuộc thi NTM năm 2021, huyện đang tập trung phát động, lựa chọn các vườn, tường, tuyến đường đẹp và cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả để tham gia cuộc thi năm 2023 do tỉnh tổ chức theo Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh./.

 

V.U Khue

Lượt xem:  416 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com