hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Hiệp Đức lồng ghép hiệu quả vốn xây dựng nông thôn mới (12/07/2022)
Những năm qua, nhờ linh hoạt lồng ghép hiệu quả nhiều kênh vốn, huyện miền núi Hiệp Đức thực hiện khá thành công 2 chương trình mục tiêu quốc gia là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

 

Nhờ linh hoạt lồng ghép hiệu quả nhiều nguồn vốn, những năm qua huyện Hiệp Đức xây dựng nhiều công trình giao thông nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: LĐ

Nhờ linh hoạt lồng ghép hiệu quả nhiều nguồn vốn, những năm qua huyện Hiệp Đức xây dựng nhiều công trình giao thông nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: LĐ

Ông Lương Phước Nghĩa - Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Hòa (Hiệp Đức) cho biết, năm 2019 địa phương được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Tuy nhiên, thời điểm đó có nhiều tiêu chí chỉ mới đạt chuẩn ở ngưỡng tối thiểu, nhất là thủy lợi, giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, trường học. Từ thực tế đó, trong 3 năm qua việc duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí NTM được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm, xem đây là nhiệm vụ then chốt.

Cũng theo ông Nghĩa, trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn nhưng từ năm 2019 đến nay xã Hiệp Hòa tiếp tục huy động hơn 33,7 tỷ đồng cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh.

Đồng thời tích cực hỗ trợ người dân đầu tư phát triển mạnh các mô hình kinh tế vườn, trồng rừng nguyên liệu, nuôi bò sinh sản và vỗ béo theo phương thức hàng hóa... Đáng ghi nhận, trong tổng nguồn kinh phí nêu trên, có ít nhất 17 tỷ đồng là vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác.

“Có thể nói, nhờ lĩnh vực kinh tế chuyển biến rõ nét nên thời gian qua đời sống người dân Hiệp Hòa cải thiện đáng kể. Theo kết quả khảo sát, năm 2021 thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 42 triệu đồng, tăng 2,75 triệu đồng so với năm 2019. Hiện toàn xã chỉ còn 12 hộ nghèo nằm trong diện phấn đấu thoát nghèo, chiếm tỷ lệ 1,8%, giảm 3% so với cách đây 3 năm” - ông Nghĩa chia sẻ.

Ông Nguyễn Tấn Nghiệp - Trưởng phòng NN&PTNT Hiệp Đức cho biết, toàn huyện có 10 xã xây dựng mô hình NTM. Từ năm 2011 - 2021, địa phương huy động hơn 710 tỷ đồng thực hiện nhiều nội dung của chương trình. Trong đó, riêng nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác là gần 430,5 tỷ đồng.

Với khoản kinh phí nêu trên, bên cạnh việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ dân sinh như giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, trạm y tế, chợ nông thôn, trường học, cơ sở vật chất văn hóa và cải tạo mạng lưới điện thì những năm qua Hiệp Đức cũng ưu tiên nguồn lực thi công hệ thống thủy lợi, hỗ trợ sinh kế cho người dân có điều kiện phát triển sản xuất.

Ảnh: LĐ

Ảnh: LĐ

Trong giai đoạn 2011 - 2021, Hiệp Đức chi hơn 16,3 tỷ đồng cho việc xây mới, nâng cấp, sửa chữa hệ thống hồ chứa, đập dâng, đập thời vụ, trạm bơm điện, kiên cố hóa kênh mương.

Đồng thời chi gần 8,3 tỷ đồng từ nguồn vốn trực tiếp của chương trình NTM để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp. Trong đó, chủ yếu là hỗ trợ phát triển các mô hình chăn nuôi bò 3B thương phẩm, bò nái lai sinh sản, nuôi thỏ, trồng các loại cây ăn quả theo phương thức chuyên canh...

Nhờ kinh tế phát triển, năm 2021 thu nhập bình quân đầu người của huyện Hiệp Đức đạt 39,7 triệu đồng. Cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của Hiệp Đức còn 8,43%, giảm 35,36% so với năm 2011.

Tính đến thời điểm này, tổng số tiêu chí đạt chuẩn NTM của 10 xã trên địa bàn Hiệp Đức là 152 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 15,2 tiêu chí, không có xã nào đạt dưới 10 tiêu chí. Đến nay, toàn huyện đã có 5 xã được công nhận đạt chuẩn gồm Bình Lâm, Quế Thọ, Hiệp Hòa, Hiệp Thuận, Bình Sơn.

“Mục tiêu Hiệp Đức đặt ra là đến năm 2025 bình quân số tiêu chí đạt chuẩn NTM trên toàn huyện là 18,2 tiêu chí/xã và không còn xã nào đạt dưới 15 tiêu chí. Trong 3 năm tới, phấn đấu có thêm 3 xã là Sông Trà, Quế Lưu, Thăng Phước được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và có ít nhất 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao là Bình Lâm” - ông Nghiệp nói.

 
 

 

 

 

Nhờ linh hoạt lồng ghép hiệu quả nhiều nguồn vốn, những năm qua huyện Hiệp Đức xây dựng nhiều công trình giao thông nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: LĐ

Nhờ linh hoạt lồng ghép hiệu quả nhiều nguồn vốn, những năm qua huyện Hiệp Đức xây dựng nhiều công trình giao thông nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: LĐ

Ông Lương Phước Nghĩa - Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Hòa (Hiệp Đức) cho biết, năm 2019 địa phương được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Tuy nhiên, thời điểm đó có nhiều tiêu chí chỉ mới đạt chuẩn ở ngưỡng tối thiểu, nhất là thủy lợi, giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, trường học. Từ thực tế đó, trong 3 năm qua việc duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí NTM được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm, xem đây là nhiệm vụ then chốt.

Cũng theo ông Nghĩa, trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn nhưng từ năm 2019 đến nay xã Hiệp Hòa tiếp tục huy động hơn 33,7 tỷ đồng cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh.

Đồng thời tích cực hỗ trợ người dân đầu tư phát triển mạnh các mô hình kinh tế vườn, trồng rừng nguyên liệu, nuôi bò sinh sản và vỗ béo theo phương thức hàng hóa... Đáng ghi nhận, trong tổng nguồn kinh phí nêu trên, có ít nhất 17 tỷ đồng là vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác.

“Có thể nói, nhờ lĩnh vực kinh tế chuyển biến rõ nét nên thời gian qua đời sống người dân Hiệp Hòa cải thiện đáng kể. Theo kết quả khảo sát, năm 2021 thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 42 triệu đồng, tăng 2,75 triệu đồng so với năm 2019. Hiện toàn xã chỉ còn 12 hộ nghèo nằm trong diện phấn đấu thoát nghèo, chiếm tỷ lệ 1,8%, giảm 3% so với cách đây 3 năm” - ông Nghĩa chia sẻ.

Ông Nguyễn Tấn Nghiệp - Trưởng phòng NN&PTNT Hiệp Đức cho biết, toàn huyện có 10 xã xây dựng mô hình NTM. Từ năm 2011 - 2021, địa phương huy động hơn 710 tỷ đồng thực hiện nhiều nội dung của chương trình. Trong đó, riêng nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác là gần 430,5 tỷ đồng.

Với khoản kinh phí nêu trên, bên cạnh việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ dân sinh như giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, trạm y tế, chợ nông thôn, trường học, cơ sở vật chất văn hóa và cải tạo mạng lưới điện thì những năm qua Hiệp Đức cũng ưu tiên nguồn lực thi công hệ thống thủy lợi, hỗ trợ sinh kế cho người dân có điều kiện phát triển sản xuất.

Ảnh: LĐ

Ảnh: LĐ

Trong giai đoạn 2011 - 2021, Hiệp Đức chi hơn 16,3 tỷ đồng cho việc xây mới, nâng cấp, sửa chữa hệ thống hồ chứa, đập dâng, đập thời vụ, trạm bơm điện, kiên cố hóa kênh mương.

Đồng thời chi gần 8,3 tỷ đồng từ nguồn vốn trực tiếp của chương trình NTM để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp. Trong đó, chủ yếu là hỗ trợ phát triển các mô hình chăn nuôi bò 3B thương phẩm, bò nái lai sinh sản, nuôi thỏ, trồng các loại cây ăn quả theo phương thức chuyên canh...

Nhờ kinh tế phát triển, năm 2021 thu nhập bình quân đầu người của huyện Hiệp Đức đạt 39,7 triệu đồng. Cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của Hiệp Đức còn 8,43%, giảm 35,36% so với năm 2011.

Tính đến thời điểm này, tổng số tiêu chí đạt chuẩn NTM của 10 xã trên địa bàn Hiệp Đức là 152 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 15,2 tiêu chí, không có xã nào đạt dưới 10 tiêu chí. Đến nay, toàn huyện đã có 5 xã được công nhận đạt chuẩn gồm Bình Lâm, Quế Thọ, Hiệp Hòa, Hiệp Thuận, Bình Sơn.

“Mục tiêu Hiệp Đức đặt ra là đến năm 2025 bình quân số tiêu chí đạt chuẩn NTM trên toàn huyện là 18,2 tiêu chí/xã và không còn xã nào đạt dưới 15 tiêu chí. Trong 3 năm tới, phấn đấu có thêm 3 xã là Sông Trà, Quế Lưu, Thăng Phước được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và có ít nhất 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao là Bình Lâm” - ông Nghiệp nói.

 

Báo Quảng Nam

Lượt xem:  684 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com