hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Xây dựng nông thôn mới ở Bắc Trà My: Chậm mà chắc (28/03/2023)
Với một huyện miền núi còn đối mặt nhiều khó khăn như Bắc Trà My, việc xây dựng nông thôn mới được xác định đi từng bước chắc chắn, tuy chậm nhưng phải thực chất.

 

 Các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Bắc Trà My đang phấn đấu giữ và nâng chuẩn. Ảnh: V.L

Giữ và nâng chuẩn

Tại xã Trà Tân, từ khi xây dựng nông thôn mới (NTM), đời sống người dân đã đổi thay rõ nét. Từ năm 2015, Đảng bộ và nhân dân xã Trà Tân bắt tay xây dựng NTM, đến tháng 2/2018 được công nhận là xã NTM.

Đến nay, theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2022 - 2025, Trà Tân đạt 14/19 tiêu chí. Chương trình NTM lồng ghép với các chương trình khác đang được triển khai đồng bộ tại xã Trà Tân, giúp địa phương có thêm nguồn lực đầu tư hạ tầng, sinh kế của người dân phát triển.

 Theo ông Nguyễn Thành Phương - Phó Chủ tịch UBND xã Trà Tân, là xã miền núi có những tiêu chí thiếu tính bền vững, địa phương phải giữ được chuẩn rồi mới tính đến việc nâng chuẩn theo tiêu chí mới.

Ông Phương nói: “Trong các tiêu chí NTM theo chuẩn mới, Trà Tân có 5 tiêu chí thiếu bền vững, gồm trường học, nhà ở, nghèo đa chiều, lao động, y tế. Vì là xã miền núi nên nhiều tiêu chí khó đạt theo yêu cầu của bộ tiêu chí mới. Năm nay phải tập trung giữ chuẩn cho đạt, rồi mới tính đến chuyện nâng chuẩn sau.

Ví dụ tiêu chí nghèo đa chiều, hiện nay yêu cầu rất cao, nhất là đối với việc tiếp cận các dịch vụ xã hội của người dân. Nên muốn duy trì được việc giảm nghèo bền vững thì cần sự đầu tư của Nhà nước và sự nỗ lực thoát nghèo bền vững của người dân”.

Theo Phòng NN&PTNT huyện Bắc Trà My, chương trình xây dựng NTM của huyện đạt 176 tiêu chí, bình quân 14,67 tiêu chí/xã so với bộ tiêu chí xã NTM. Hiện nay, huyện có 3/12 xã đạt chuẩn NTM là Trà Dương, Trà Tân và Trà Đông. Xã thực hiện NTM nâng cao là Trà Dương đến nay đạt 10/19 tiêu chí.

Toàn huyện tiếp tục duy trì 4 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2016 - 2020, giai đoạn 2021 - 2022 chưa có thêm thôn nào đạt chuẩn. Xã Trà Giang đến nay đạt 18/19 tiêu chí, sẽ phấn đấu hoàn thành NTM trong năm 2023; xã Trà Sơn đạt 17/19 tiêu chí, phấn đấu hoàn thành NTM trong năm 2024.

Công cuộc lâu dài

Như nhiều huyện miền núi khác, Bắc Trà My cũng đối mặt với nguy cơ rớt chuẩn NTM nếu không có những bước đi chắc chắn, bền vững. Có 2/3 xã đã đạt chuẩn NTM của Bắc Trà My là Trà Dương, Trà Đông đều không đảm bảo giữ chuẩn nghèo đa chiều.

Năm 2023, huyện Bắc Trà My tập trung duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đối với các xã đã đạt chuẩn NTM, đi chậm mà chắc đối với các xã đang phấn đấu xây dựng NTM.

Với xã Trà Tân, sẽ duy trì 19 tiêu chí và tiếp tục hoàn thiện các chỉ tiêu thiếu bền vững, tiến đến nâng cao các tiêu chí. Xã Trà Dương duy trì 18/19 tiêu chí, thực hiện phấn đấu giảm hộ nghèo xuống còn 18,93%, tiếp tục hoàn thiện các chỉ tiêu thiếu bền vững và thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao.

Xã Trà Đông duy trì 18/19 tiêu chí, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 19,8%, tiếp tục phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 57% trở lên, hoàn thiện các chỉ tiêu thiếu bền vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt.

Theo ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, huyện sẽ tăng cường huy động, lồng ghép, bố trí các nguồn lực để đảm bảo mục tiêu, kế hoạch đề ra trong công cuộc xây dựng NTM. Trong đó ưu tiên cho 3 xã duy trì xã đạt chuẩn NTM và 2 xã đăng ký về đích NTM, 1 xã phấn đấu đạt xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.

Ông Vũ cho biết: “Huyện sẽ tiếp tục thực hiện tăng các tiêu chí NTM theo lộ trình, bảo đảm vững chắc, trọng tâm là đẩy mạnh phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân; tập trung thực hiện dự án liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Quan điểm “nông dân là chủ thể, xây dựng NTM là căn bản, phát triển toàn diện, hiện đại hóa nông nghiệp” được tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để chung sức xây dựng NTM thực chất, bền vững”.

Bắc Trà My đã triển khai hàng loạt giải pháp để xây dựng NTM đạt chất lượng, hiệu quả, người dân thực sự là chủ thể và hưởng lợi từ công cuộc này. Ngoài việc giữ và nâng chuẩn các tiêu chí NTM, huyện sẽ thực hiện các chương trình chuyên đề NTM.

Bắc Trà My hiện được đầu tư từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia gồm giảm nghèo bền vững, NTM, phát triển kinh tế - xã hội miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nguồn lực từ 3 chương trình là cơ hội để Bắc Trà My lồng ghép, sử dụng hiệu quả cho việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân về mọi mặt. Mỗi chương trình mỗi thế mạnh khác nhau, nhưng tựu trung là nâng cao đời sống nhân dân, giúp dân thoát nghèo bền vững và có cuộc sống tốt hơn.

Theo Báo Quảng Nam

Lượt xem:  281 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com