hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Hệ thống tổ chức
Tính chuyện chuyển đổi cây trồng (27/11/2018)
Trao đổi với Tư Ruộng, ông Nguyễn Phước Năm - Giám đốc Chi nhánh thủy lợi Duy Xuyên cho biết, thời điểm này mực nước của hồ chứa Vĩnh Trinh là 20,76m, thấp hơn 9,39m so với mực nước dâng bình thường. Hiện nay, dung tích trữ nước của công trình thủy lợi này là 4,69 triệu mét khối, thiếu hụt 16,79 triệu mét khối nước so với dung tích hữu ích. Ông Năm nói: “Theo thiết kế, bình quân mỗi vụ sản xuất hồ chứa Vĩnh Trinh đảm nhận cung ứng nước tưới cho 830ha lúa của nông dân 3 xã gồm Duy Hòa, Duy Châu, Duy Trinh. Tuy nhiên, trước tình trạng lượng nước tích trữ của hồ quá ít nên rất nhiều khả năng vụ đông xuân 2018 - 2019 sẽ có không dưới 500ha lúa bị thiếu nước tưới hoặc khô hạn nặng, trong đó những chân ruộng ở xã Duy Hòa là nguy cấp nhất”.

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com