hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Quảng Nam có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới (11/08/2023)
Ngày 09/8, UBND tỉnh ban hành các quyết định, công nhận thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh là 123/193 xã.

Miền quê nông thôn mới thuộc huyện Thăng Bình.

Cụ thể, 6 xã được công nhận đạt chuẩn NTM 2022 gồm: Bình Lãnh, Bình Nam, Bình Quế thuộc huyện Thăng Bình; xã Quế Hiệp thuộc huyện Quế Sơn; xã Tiên Lập, Tiên Ngọc thuộc huyện Tiên Phước.

UBND tỉnh giao UBND các huyện Thăng Bình, Quế Sơn, Tiên Phước chịu trách nhiệm tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định tại Điều 28 Chương III Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh.
UBND các xã, huyện nêu trên có trách nhiệm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí từng giai đoạn và có kế hoạch phấn đấu xây dựng đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao”, hướng đến “Xã nông thôn mới kiểu mẫu” theo các tiêu chí quy định của Trung ương, của tỉnh.

Tính đến nay, bình quân chung số tiêu chí NTM đạt chuẩn toàn tỉnh là 14 tiêu chí/xã; có 123 xã đạt chuẩn NTM, 04 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 214 thôn được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu; 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Năm 2023, Quảng Nam phấn đấu có ít nhất 07 xã đạt chuẩn NTM.

 

Thúy Hằng

Lượt xem:  299 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com