hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Hội đồng Thẩm định Trung ương họp xét, công nhận huyện Duy Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 (22/12/2021)
Sáng 22/12, tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định Trung ương đã họp, đánh giá, xét công nhận huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trung ương phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trung ương chủ trì cuộc họp. Dự họp có đại diện các Bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Về phía tỉnh Quảng Nam có đồng chí Trần Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Điều phối NTM tỉnh và lãnh đạo huyện Duy Xuyên.

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Duy Xuyên báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng NTM đến năm 2020. Theo đó, qua 10 năm thực hiện, huyện đã có 11/13 xã đạt chuẩn NTM (trong đó có 02 xã Duy Nghĩa và Duy Hải xây dựng đô thị), có 03 xã: Duy Trinh, Duy Phước và Duy Hòa, đạt chuẩn xã NTM nâng cao, huyện đã đạt 09/09 tiêu chí huyện NTM theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tính đến tháng 12/2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 43,39 triệu đồng/năm, tăng 30,39 triệu đồng/người/năm so với năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,8%. Chất lượng lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, môi trường ngày càng được nâng cao, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Văn phòng Điều phối NTM Trung ương đã báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và khảo sát thực tế của Đoàn công tác liên ngành đối với huyện Duy Xuyên; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam báo cáo kết quả lấy ý kiến hài lòng của người dân về công nhận huyện Duy Xuyên đạt chuẩn NTM năm 2020. Sau khi nghe báo cáo, các thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương đã phản biện đối với kết quả xây dựng NTM huyện Duy Xuyên. Trong đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả, kinh nghiệm và một số vấn đề cần lưu ý để hoàn thiện, nâng cao chất lượng NTM. Các thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương đã thống nhất với kết quả xây dựng NTM của huyện Duy Xuyên, đáp ứng đủ tiêu chí huyện NTM.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Trần Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tiếp thu các ý kiến góp ý, phản biện của thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương. Đồng chí Trần Anh Tuấn mong muốn Văn phòng Điều phối NTM Trung ương, các Bộ, ngành liên quan tiếp tục quan tâm, sớm trình Thủ tướng công nhận huyện Duy Xuyên đạt chuẩn NTM. Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo huyện Duy Xuyên và các ngành của tỉnh tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn của Hội đồng thẩm định Trung ương để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Duy Xuyên đạt chuẩn NTM năm 2020.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của huyện Duy Xuyên trong xây dựng NTM. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, huyện Duy Xuyên cần đẩy mạnh liên kết trong sản xuất, thực hiện cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp; tích cực kêu gọi thu hút đầu tư tạo điều kiện để các doanh nghiệp lớn vào đầu tư, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động… Sau khi huyện Duy Xuyên hoàn thiện hồ sơ theo quy định, Hội đồng thẩm định Trung ương sẽ sớm trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đạt chuẩn huyện NTM năm 2020.

 

TTr

Lượt xem:  1,165 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com