hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 1127/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/05/2024
Người ký Ông Trân Anh Tuân - PCT UBND tỉnh Quảng Nam
Trích yếu Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 10/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc sửa đổi, bổ sung về khu vực áp dụng và một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 10/05/2024
Tài liệu đính kèm Quyết định số 1127/QĐ-UBND
Văn bản liên quan

Phụ lục đính kèm:

/Uploaded/file/Huy/N%C4%83m%202024/1127_%20Phu%20luc%20I_signed.pdf

/Uploaded/file/Huy/N%C4%83m%202024/1127_%20Phu%20luc%20II_signed.pdf

/Uploaded/file/Huy/N%C4%83m%202024/1127_%20Phu%20luc%20III_signed.pdf

/Uploaded/file/Huy/N%C4%83m%202024/1127_%20Phu%20luc%20IV_signed.pdf

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com