hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 964/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/04/2024
Người ký Ông Trần Anh Tuấn - PCT UBND tỉnh Quảng Nam
Trích yếu Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Quy định một số chỉ tiêu của Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 19/04/2024
Tài liệu đính kèm Quyết định số 964/QĐ-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com