hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 913/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/04/2024
Người ký Ông Hồ Quang Bửu - PCT UBND tỉnh Quảng Nam
Trích yếu Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Ban hành các định mức kinh tế, kỹ thuật cây trồng, vật nuôi áp dụng trong các mô hình, dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 15/04/2024
Tài liệu đính kèm Quyết định số 913/QĐ-UBND
Văn bản liên quan

PHỤ LỤC: /Uploaded/file/Huy/N%C4%83m%202024/913%20PL1,signed.pdf

/Uploaded/file/Huy/N%C4%83m%202024/913%20PL%202_signed.pdf

/Uploaded/file/Huy/N%C4%83m%202024/913-%20PL3_signed.pdf

/Uploaded/file/Huy/N%C4%83m%202024/913-%20PL%204_signed.pdf

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com