hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 861/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/04/2024
Người ký Ông Trần Anh Tuấn - PCT UBND tỉnh Quảng Nam
Trích yếu Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 09/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công nhận xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 09/04/2024
Tài liệu đính kèm Quyết định số 861/QĐ-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com