hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 1750/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/08/2023
Người ký Ông Lê Trí Thanh - CT UBND tỉnh Quảng Nam
Trích yếu Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 17/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Tặng Bằng khen của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 06 xã, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2022)
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 17/08/2023
Tài liệu đính kèm Quyết định số 1750/QĐ-UBND
Văn bản liên quan

Danh sách: /Uploaded/file/Huy/n%C4%83m%202023/1750_%20danh%20sach%20BK%2006%20xa_signed.pdf

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com