hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 528/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/03/2023
Người ký Ông Trần Anh Tuấn - PCT UBND tỉnh Quảng Nam
Trích yếu Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương bổ sung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 16/03/2023
Tài liệu đính kèm Quyết định số 528/QĐ-UBND
Văn bản liên quan

Phụ lục: /Uploaded/file/Huy/n%C4%83m%202023/Phu%20luc%20-%20Kem%20QD%20528%20phan%20bo%20kinh%20phi%20su%20nghiep%20NSTW%202023_signed.pdf

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com