hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 21/QĐ-BTC
Ngày ban hành 01/03/2023
Người ký Trần Anh Tuấn - PCT UBND tỉnh, Trưởng Ban
Trích yếu Quyết định số 21/QĐ-BTC ngày 01/3/2023 của Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi "Vườn - Tường - Đường đẹp" và “Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023 Ban hành Thể lệ cuộc thi "Vườn - Tường - Đường đẹp" và “Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
Cơ quan ban hành Ban Tổ chức cuộc thi "Vườn - Tường - Đường đẹp" và “Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả”
Ngày có hiệu lực 01/03/2023
Tài liệu đính kèm Quyết định số 21/QĐ-BTC
Văn bản liên quan

Kèm theo: /Uploaded/file/Huy/n%C4%83m%202023/21_QD-BTC%20The%20le%20cuoc%20thi%20Vuon-Tuong-Duong%20dep%20nam%202023_signed.pdf

/Uploaded/file/Huy/n%C4%83m%202023/21_QD-BTC_%20Thang%20diem%20cham%20chon%20kem%20theo%20dieu%20le%202023_signed.pdf

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com