hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/01/2023
Người ký Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam
Trích yếu Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 29/01/2023
Tài liệu đính kèm Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND
Văn bản liên quan

Phụ lục: /Uploaded/file/Huy/PL%20QD%2042%202022%20VE%20DU%20TOAN%20CO%20CHE%20DAC%20THU.pdf

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com