hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 3387/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/12/2022
Người ký Ông Trần Anh Tuấn - PCT UBND tỉnh Quảng Nam
Trích yếu Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 12/12/2022
Tài liệu đính kèm Quyết định số 3387/QĐ-UBND
Văn bản liên quan

Kèm theo: /Uploaded/file/Huy/3387_%20Quy%20dinh%20danh%20gia,%20xet%20cong%20nhan%20xa%20dat%20chuan%20ntm%2022%2025_signed.pdf

/Uploaded/file/Huy/3387_%20Bieu%20kem%20theo_signed.pdf

/Uploaded/file/Huy/3387_%20Phu%20luc%20kem%20theo_signed.pdf

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com