hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 2850/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/10/2022
Người ký Ông Trần Anh Tuấn - PCT UBND tỉnh Quảng Nam
Trích yếu Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định về tiêu chuẩn và hình thức khen thưởng trong Phong trào thi đua “Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 24/10/2022
Tài liệu đính kèm Quyết định số 2850/QĐ-UBND
Văn bản liên quan

Kèm theo: /Uploaded/file/Huy/QD%202850_%20Quy%20dinh%20Phat%20dong%20thi%20dua_signed.pdf

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com