hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 1996/SCT-QLNNKT
Ngày ban hành 15/11/2022
Người ký Ông Đặng Bá Dự - Giám đốc Sở Công thương Q. Nam
Trích yếu Công văn số 1996/SCT-QLNNKT ngày 15/11/2022 của Sở Công thương Quảng Nam V/v Hướng dẫn việc lập dự toán, thẩm định, tổ chức thực hiện, thi công về di dời trụ điện, trụ viễn thông khi mở rộng đường xây dựng nông thôn mới.
Cơ quan ban hành Sở Công thương Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 15/11/2022
Tài liệu đính kèm Công văn số 1996/SCT-QLNNKT
Văn bản liên quan

Phụ lục: /Uploaded/file/Huy/PL%20CV%201996.doc

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com