hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 3449/SGTVT-KCHT
Ngày ban hành 08/11/2022
Người ký Ông Hồ Quang Minh - PGĐ Sở GTVT Quảng Nam
Trích yếu Công văn số 3449/SGTVT-KCHT ngày 08/11/2022 của Sở Giao thông vận tải Quảng Nam V/v xây dựng các công trình thiết yếu, công trình phục vụ tuyên truyền và trồng hoa, trồng cây xanh, bóng mát trong phạm vi đất dành cho đường bộ
Cơ quan ban hành Sở Giao thông vận tải Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 08/11/2022
Tài liệu đính kèm Công văn số 3449/SGTVT-KCHT
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com