hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 2975/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/11/2022
Người ký Ông Trấn Anh Tuấn - PCT UBND tỉnh Quảng Nam
Trích yếu Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 03/11/2022
Tài liệu đính kèm Quyết định số 2975/QĐ-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com