hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 2376/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/09/2022
Người ký Ông Trần Anh Tuấn - PCT UBND tỉnh Quảng Nam
Trích yếu Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc phân bổ kinh phí cho các địa phương để hỗ trợ di dời trụ điện, trụ viễn thông sau khi mở rộng đường xây dựng nông thôn mới
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 13/09/2022
Tài liệu đính kèm Quyết định số 2376/QĐ-UBND
Văn bản liên quan

Phụ lục: /Uploaded/file/Huy/Phu%20luc%202376%20QD%20phan%20bo%20von%20ngan%20sach%20tinh%20nam%202022%20cho%20cac%20dia%20phuong%20-%20di%20doi%20tru%20dien%20sau%20khi%20mo%20rong%20duong%20NTM.pdf

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com