hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 167/VPĐPNTM-KHNV
Ngày ban hành 05/10/2022
Người ký Ông Ngô Tấn - Chánh Văn phòng ĐP NTM
Trích yếu Công văn số 167/VPĐPNTM-KHNV ngày 05/10/2022 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Nam V/v đăng ký nội dung kiểu mẫu nổi trội của các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025
Cơ quan ban hành Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 05/10/2022
Tài liệu đính kèm Công văn số 167/VPĐPNTM-KHNV
Văn bản liên quan

Phụ lục: /Uploaded/file/Huy/PL%20167%20CV%20dang%20ky%20noi%20dung%20noi%20troi%20NTM%20KM%20_signed.pdf

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com