hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 155/VPĐPNTM-KHNV
Ngày ban hành 22/09/2022
Người ký Ông Ngô Tấn - Chánh Văn phòng ĐP NTM tỉnh
Trích yếu Công văn số 155/VPĐPNTM-KHNV ngày 22/9/2022 của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Quảng Nam V/v hướng dẫn lập Đề án phát triển kinh tế nông thôn tổng hợp, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030
Cơ quan ban hành Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 22/09/2022
Tài liệu đính kèm Công văn số 155/VPĐPNTM-KHNV
Văn bản liên quan

Đính kèm:

/Uploaded/file/Huy/155%20de%20cuong%20HD%20lap%20de%20an%20PTNT%20tong%20hop%20giai%20doan%202022-2025,%20dinh%20huong%202030%20(HC).doc

/Uploaded/file/Huy/155%20PL%20Danh%20muc%20du%20an,%20mo%20hinh%20uu%20tien%20trong%20PTKTNT%202022-2025,%20dinh%20huong%202030%20(HC).xls

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com