hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 143/VPĐPNTM-KHNV
Ngày ban hành 12/09/2022
Người ký Ông Ngô Tấn - Chánh Văn phòng ĐP NTM tỉnh
Trích yếu Công văn số 143/VPĐPNTM-KHNV ngày 12/9/2022 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Quảng Nam V/v hướng dẫn thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành Văn phòng Điều phối nông thôn mới Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 12/09/2022
Tài liệu đính kèm Công văn số 143/VPĐPNTM-KHNV
Văn bản liên quan

Phụ lục:

/Uploaded/file/Huy/143-DE%20CUONG%20HUONG%20DAN%20PHUONG%20AN%20THON%20NTM%20KIEU%20MAU%20thang%209%202022.doc

/Uploaded/file/Huy/143-%20PL%20PA%20thon%20KM%209%202022.xls

/Uploaded/file/Huy/143%20-%20PL%20PA%20khung%20KH%20thon%20KM%209%202022.xls

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com