hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết đinh số 2428/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/09/2022
Người ký Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Quyết đinh số 2428/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 16/09/2022
Tài liệu đính kèm Quyết đinh số 2428/QĐ-UBND
Văn bản liên quan

Phụ lục: /Uploaded/file/Huy/PL%20QD%202428%20BO%20TIEU%20CHI%20HUYEN%20NANG%20CAO%2021%2025.pdf

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com