hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết đinh số 2429/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/09/2022
Người ký Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Quyết đinh số 2429/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 16/09/2022
Tài liệu đính kèm Quyết đinh số 2429/QĐ-UBND
Văn bản liên quan

Phụ lục:

/Uploaded/file/Huy/Pl%20I%20QD%202429%20MO%20HINH%20THON%20THONG%20MINH%209%202022.pdf

/Uploaded/file/Huy/PL%20II%20Q%C4%90%202429%20CAC%20NOI%20DUNG%20KIEU%20MAU.pdf

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com