hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết đinh số 2427/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/09/2022
Người ký Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Quyết đinh số 2427/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp của ngân sách tỉnh để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 16/09/2022
Tài liệu đính kèm Quyết đinh số 2427/QĐ-UBND
Văn bản liên quan

Phụ lục: /Uploaded/file/Huy/PL%20QD%202427%20VE%20SU%20NGHIEP%20NS%20TINH%202022%209%202022.pdf

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com