hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 137/VPĐPNTM-HCTH
Ngày ban hành 05/09/2022
Người ký Ông Ngô Tấn - Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh
Trích yếu Công văn số 137/VPĐPNTM-HCTH ngày 05/9/2022 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ đối với Văn phòng Điều phối cấp huyện trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Cơ quan ban hành Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 05/09/2022
Tài liệu đính kèm Công văn số 137/VPĐPNTM-HCTH
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com