hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 2254/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/08/2022
Người ký Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Bộ tiêu chí “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 29/08/2022
Tài liệu đính kèm Quyết định số 2254/QĐ-UBND
Văn bản liên quan

Phụ lục: /Uploaded/file/Huy/2254_PL%20Bo%20tieu%20chi%20thon_signed.pdf

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com