hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 5311/UBND-TH
Ngày ban hành 11/08/2022
Người ký Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Công văn số 5311/UBND-TH ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các Chương trình MTQG
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 11/08/2022
Tài liệu đính kèm Công văn số 5311/UBND-TH
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com