hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 2072/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/08/2022
Người ký Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 09/08/2022
Tài liệu đính kèm Quyết định số 2072/QĐ-UBND
Văn bản liên quan

/Uploaded/file/Huy/PL%202072%20Bo%20tieu%20chi%20ve%20xa%20ntm%202022-2025-2_signed.pdf

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com