hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 932/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 18/07/2022
Người ký Ông Nguyễn Duy Lâm - Thứ trưởng Bộ GTVT
Trích yếu Quyết định số 932/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về giao thông thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025”
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Ngày có hiệu lực 18/07/2022
Tài liệu đính kèm Quyết định số 932/QĐ-BGTVT
Văn bản liên quan

Hướng dẫn kèm theo: /Uploaded/file/Huy/KT%20QD%20932.pdf

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com