hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 1920/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/07/2022
Người ký Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam
Trích yếu Quyết định số 1920/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tặng thưởng công trình phúc lợi cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới trong Phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới" năm 2021
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 20/07/2022
Tài liệu đính kèm Quyết định số 1920/QĐ-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com