hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công điện số 501/CĐ-TTg
Ngày ban hành 10/06/2022
Người ký Ông Phạm Bình Minh - Phó Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu Công điện số 501/CĐ-TTg ngày 10/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Ngày có hiệu lực 10/06/2022
Tài liệu đính kèm Công điện số 501/CĐ-TTg
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com