hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 1225/SNN&PTNT-NVTH
Ngày ban hành 03/06/2022
Người ký Ông Ngô Tấn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT
Trích yếu Công văn số 1225/SNN&PTNT-NVTH ngày 03/6/2022 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam về việc góp ý dự thảo Đề án của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 03/06/2022
Tài liệu đính kèm Công văn số 1225/SNN&PTNT-NVTH
Văn bản liên quan

Dự thảo đính kèm: /Uploaded/file/Huy/DE%20AN%20LAN%203%20LAY%20Y%20KIEN.rar ;

/Uploaded/file/Huy/NGHI%20QUYET%20LAN%203%20LAY%20Y%20KIEN.rar ;

/Uploaded/file/Huy/CAC%20VAN%20BAN%20LIEN%20QUAN%20LAN%203.rar

 

 

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com