hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 1385/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/05/2022
Người ký Ông Nguyễn Hồng Quang - PCT UBND tỉnh
Trích yếu Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc phân bổ kinh phí thực hiện cơ chế hỗ trợ phát triểnkinh tế vườn, kinh tế trang trại theo Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 24/05/2022
Tài liệu đính kèm Quyết định số 1385/QĐ-UBND
Văn bản liên quan

Phụ lục: /Uploaded/file/Huy/1385_phu%20luc_Kem%20QD_CAP%20KINH%20PHI%20_%20UBND%20huyen%20thanh%20pho_Kinh%20te%20vuon%20Kinh%20te%20trang%20trai%20Nghi%20quyet%2035.pdf

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com