hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Nghị quyết 07/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/01/2022
Người ký Ông Phan Việt Cường - Chủ tịch Hội đồng nhân tỉnh
Trích yếu Nghị quyết 07/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 Kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân tỉnh
Ngày có hiệu lực 12/01/2022
Tài liệu đính kèm Nghị quyết 07/NQ-HĐND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com